Du er her

Nyt brugerråd skal sikre bedre dialog med Ringsted Sport Centers brugere

Dato: 23. marts 2021
Ved det kommende årsmøde i maj vil Ringsted Sport Center nedlægge den eksisterende bestyrelse og i stedet oprette et nyt brugerråd. Det skal sikre bedre involvering af alle sportscentrets brugere.

Ombygning og udvidelse af Ringsted Sport Center med blandt andet ny foyerbygning og ny café. Udvidelse af de udendørsarealer med indtil videre mere end 80 indkomne forslag. Og et aktivt idrætsliv med konstant udvidelse af brugere og aktiviteter. 

Ligesom der sker meget med Ringsted Sport Centers fysiske rammer i disse år, er der også sket meget med den måde moderne idræt er organiseret på. Derfor vil Byrådet i Ringsted Kommune oprette et nyt brugerråd, der skal træde i stedet for den eksisterende bestyrelse på Ringsted Sport Center. Dialogen med brugerne vil fremover være organiseret en anelse anderledes, så alle sportscentrets brugere i dag og i fremtiden er med i dialogen om Ringsted Sport Centers daglige brug og fortsatte udvikling.

Christian Abildgaard, leder af Ringsted Sport Center, siger:

”I gamle dage dyrkede man idræt i en forening, og derfor er der i dag kun formelt nedsat folkeoplysende foreninger, som er repræsenteret i bestyrelsen i Ringsted Sport Center. Men i dag bruges Ringsted Sport Center både af organiserede foreninger, af løst organiserede brugergrupper eller brugere, som slet ikke er organiseret,” siger Christian Abildgaard og fortsætter:

”Den måde, der dyrkes idræt på i dag, skal også afspejle sig i den måde, vi på Ringsted Sport Center er i dialog med brugerne. Derfor giver det god mening at oprette et nyt brugerråd i stedet for den eksisterende bestyrelse. Med det nye brugerråd med to ekstra pladser vil vi gerne i dialog med flere sportscentrets brugere, så de aktive fællesskaber, der bruger Ringsted Sport Center, bliver involveret, når der skal tages beslutninger om centerets fortsatte udvikling.”

Karsten Hvidesten Trampedach, formand for bestyrelsen i Ringsted Sport Center, siger:

”Tanken er, at det nye brugerråd skal træde i stedet for den nuværende bestyrelse. Brugerrådet skal fortsætte bestyrelsens arbejde med at være det samlende organ for brugerne af Ringsted Sport Center og være med i beslutningerne om, hvordan sportscentrets faciliteter bliver til mest mulig gavn for flest muligt brugere,” siger han og fortsætter:

”Brugerrådet skal også være brugernes talerør over for Byrådet i Ringsted Kommune, så vi brugere kan komme med ønsker og forslag til tiltag til politikerne, så vi også i fremtiden har et aktivt og levende sportscenter med en bred vifte af muligheder for sport og idræt.”

Årsmøde den 19. maj

Ringsted Sport Center holder årsmøde onsdag den 19. maj, hvor det nye brugerråd formelt bliver oprettet. Bestyrelsen i Ringsted Sport Center opfordrer alle interesserede til at stille op til brugerrådet. Den nuværende bestyrelse vil gerne fortsætte i det nye brugerråd, hvis der er tilslutning til det. Ud over de nuværende otte pladser udvides det nye brugerråd med to ekstra pladser til repræsentanter fra ikke-organiserede brugere af Ringsted Sport Center.

Bestyrelsen håber at kunne afholde årsmødet fysisk på Ringsted Sport Center, men det kommer an på de til den tid gældende restriktioner i forbindelse med Covid-19. 

Sidst opdateret

24.03.2021