Du er her

Nyt pilotnaturpark-udvalg udpeget af Byrådet

Dato: 12. maj 2021
Byrådet har godkendt et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg, der skal følge arbejdet med etableringen af en pilotnaturpark i Ringsted Kommune.

Byrådet har udpeget et såkaldt §17, stk. 4-udvalg, der skal følge arbejdet med en pilotnaturpark i Ringsted Kommune. Formålet med den særlige type udvalg er, at politikere fra Byrådet kan mødes direkte med borgere og foreninger.

Udvalget består af repræsentanter fra Byrådet, lodsejere og repræsentanter for større og mindre naturarealer i kommunen samt en række ildsjæle. 

Udvalget skal følge arbejdet med at etablere en pilotnaturpark i Ringsted Kommune efter Friluftsrådets koncept Danske Naturparker. Det vil blandt andet sige, at udvalget skal komme med anbefalinger til projektets udvikling, naturparkens geografiske afgrænsning, inddragelse af interessenter og visioner for naturparken.

Borgmester Henrik Hvidesten siger:

”Siden vi i 2014 købte Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø, har vi blandt meget andet etableret en trampesti i Gyrstinge og Ringsted Oplevelsessti, der følger Haraldsted Søs nordlige bred. Med en naturpark vil vi nu skabe et større sammenhængende område, hvor vi kan opleve naturen, og hvor vi samtidig kan værne om natur- og kulturværdierne i området.”

Torben Lollike, formand for Klima- og Miljøudvalget, siger:

”For etableringen af en naturpark skal ske i respekt for den eksisterende natur og kultur samt for de mennesker, der ejer og bor i områderne. Derfor har vi oprettet et særligt udvalg, der skal følge arbejdet. Udvalget skal blandt andet være med til at sikre den relevante involvering af lodsejere, ildsjæle og andre interessenter. Og udvalget skal rådgive Byrådet om, hvordan vi får skabt de bedste rammer for en kommende naturpark i Ringsted Kommune.”

Udvalget skal rådgive Byrådet

Ringsted Kommune har ansøgt Friluftsrådet om at blive Dansk Naturpark og blev i 2020 Pilotnaturpark, som er forstadiet. Senest i februar 2025 skal kommunen ansøge Friluftsrådet om at få status som Naturpark. Forinden skal naturparkens geografiske afgrænsning fastlægges, og der skal udarbejdes en plan for naturparken med visioner, mål og konkrete forbedringsforslag.  

Pilotnaturparkudvalget skal følge arbejdet, rådgive og komme med anbefalinger til Byrådet. I den første periode kommer udvalget blandt andet til at arbejde med, hvilke områder som kan indgå i en fremtidig naturparkcertificering, i samarbejde med lodsejere, borgere og kommunens administration.
Udvalget er udpeget på baggrund af et åbent rekrutteringsmøde i marts.

Udvalget mødes første gang d. 16 juni, hvor udvalget aftaler konstituering og mødeplan. Alle kan se udvalgets dagsordener og referater på Ringsted Kommunes hjemmeside.

Læs mere om §17, stk. 4-udvalget.

Sidst opdateret

12.05.2021