Du er her

Planlagt nedklassificering af en del af Nordrupvej

Dato: 07. juni 2019
I forbindelse med det kommende cykelstiprojekt på Nordrupvej har byrådet i Ringsted Kommune på sit møde den 8. april 2019 behandlet spørgsmålet om løsningen igennem Mulstrup.

Byrådet besluttede blandt andet, at der arbejdes videre med en løsning, hvor Nordrupvej forlægges til en ny placering syd om Mulstrup, og at nedklassificeringen til privat fællesvej for den lukkede del af Nordrupvej igangsættes.

Det følger af vejlovens § 124, stk. 3, at der tidligst kan træffes endelig beslutning om, hvorvidt en vej skal overgå til privat fællesvej eller privat vej i forbindelse med vejens nedlæggelse som kommunevej, 4 år efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort sin plan herom. Ringsted Kommune skal derfor offentliggøre, at den lukkede del af Nordrupvej planlægges nedklassificeret i forbindelse med forlægningen af Nordrupvej syd om Mulstrup.

Den strækning, der planlægges nedklassificeret, er strækningen mellem Haslevvej og Nordrupvej 17, inkl. tilslutning til den forlagte Nordrupvej. Strækningerne er vist med rødt på ovenstående kortudsnit.

Baggrund for nedklassificeringen

Baggrunden for den planlagte nedklassificering er, at den pågældende strækning efter forlægningen af Nordrupvej ikke længere vil have betydning for den almene færdsel, idet strækningen herefter kun betjener de omkringliggende ejendomme. Efter en nedklassificering vil det være ejerne af de tilgrænsende ejendomme, der skal vedligeholde vejen.

Inden der træffes endelig beslutning om nedklassificeringen vil ejerne af de ejendomme, der må forventes at blive berørt af beslutningen, blive hørt.

Hvis du har spørgsmål til sagen, kan du kontakte projektleder Kristoffer Weile, krwe@ringsted.dk

Den planlagte beslutning er offentliggjort den 7. juni 2019.

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
  • Mandag11.00 - 15.00
  • Tirsdag11.00 - 15.00
  • Onsdag11.00 - 15.00
  • Torsdag11.00 - 15.00
  • Fredag11.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

07.06.2019