Du er her

Rehabilitering skaber resultater for ældre

Dato: 28. januar 2019
Ældre borgere i Ringsted Kommune har siden april 2018 fået tilbud om rehabiliteringsforløb, som tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og individuelle situation.

Ringsted Kommune har gennem flere år arbejdet med rehabilitering på flere områder og i forhold til forskellige målgrupper. I den forbindelse har kommunen opnået gode erfaringer med enkeltstående indsatser og tilbud. Med ”Den Rehabiliterende Organisation” har kommunen siden august 2017 arbejdet for at skabe større sammenhæng i rehabiliteringsarbejdet på tværs af organisationen. Der er opnået gode resultater på vejen mod at fremme den enkelte borgers muligheder for et selvstændigt, meningsfuldt liv gennem struktureret og koordineret rehabilitering, viser en ny evalueringsrapport, der blev behandlet på Ældre- og Genoptræningsudvalgets møde mandag den 21. januar 2019.

Formand for Ældre- og Genoptræningsudvalgets, Benny Christensen, er meget positiv over for rapportens konklusioner:

”Rapporten viser bl.a., at der er en høj grad af inddragelse af borgernes egne ressourcer, motivation og netværk i rehabiliteringsarbejdet. Derudover fortæller 93% af de adspurgte borgere, at målet med deres rehabilitering var vigtigt eller meget vigtigt for dem, og 65 % af de ældre oplever, at rehabiliteringsforløbet har forbedret deres funktionsevne. Jeg er meget glad for resultaterne, som viser, at vores prioritering med bl.a. kompetenceudvikling til alle ledere og medarbejdere gennem det seneste år, har båret frugt,” siger han. 

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets møde den 21. januar 2019 deltog fem medarbejdere for at gennemføre et tværfagligt rehabiliteringsmøde ’live’ for udvalgets medlemmer. Det glæder Benny Christensen, at han og de øvrige udvalgsmedlemmer på denne måde fik et indblik i medarbejdernes hverdag og dermed fik en bedre forståelse af, hvordan tværfagligheden kommer i spil til gavn for borgerne:

”Vi er meget opmærksomme på, hvordan vi sikrer, at den nye måde at arbejde på forankres, så borgerne tilbydes systematiske, sammenhængende og borgernære indsatser fremover.”

På et fælles arrangement for alle medarbejdere i Ringsted Kongrescenter den 31. januar præsenteres de resultater, der skabt i 2018, og perspektiverne for det fremtidige arbejde med rehabilitering. Her vises også tre film med borgere, der fortæller om deres rehabiliteringsforløb og den betydning, det har haft for dem.

Se tre kvinder fortælle om, hvad den rehabiliterende metode har betydet for dem.

Sidst opdateret

28.01.2019