Du er her

Ringsted har gode resultater af beskæftigelsesindsatsen

Dato: 08. november 2018
Ringsted Kommune er nr. 16 ud af landets 98 kommuner i benchmark af beskæftigelsesindsatsen.

Danmark oplever vækst, beskæftigelsen stiger, der er gode muligheder for, at flere kommer i job, og det er kommunernes opgave at ledige får del i dette opsving. Beskæftigelsesministeriet har nu udarbejdet et nyt redskab, der skal måle kommunernes indsats for at få borgere væk fra dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Her samles kommunerne på en rangliste, som netop er offentliggjort for første gang, og Ringsted er nr. 16 ud af landets 98 kommuner.

Fokus, hyppige samtaler og klare aftaler

De gode resultater skyldes især en meget lav ledighed for forsikrede ledige, men også på kontanthjælp og sygedagpenge har kommunen forbedret sine metoder. Kommunen deltager blandt andet i metodeudviklende projekter, og medarbejderne på beskæftigelsesområdet afholder hyppige samtaler med borgerne, hvor der laves klare aftaler med borgerne om deres forløb, og hvor der skabes fokus på muligheder frem for barrierer.

Dette glæder også de flygtninge, der er ankommet til kommunen i de senere år, og de unge, som mødes med et klart signal om, at enten uddanner man sig eller også har man et job. Frem til at dette lykkes, tilknyttes den unge en nytteindsats, hvor der sker en arbejdspladstræning frem til uddannelsesstart, eller den unge får tilbud om et forberedende uddannelsesforløb, som kan styrke den unge frem til optagelse på en ordinær ungdomsuddannelse.

Godt samarbejde med virksomhederne

Det har også stor betydning for de gode resultater, at Ringsted Kommune har et godt samarbejde med erhvervslivet, både omkring rekruttering og omkring virksomhedspraktik og løntilskud til ledige på brancheområder, hvor der er udsigt til ordinært job.

”Vi fortsætter den gode indsats og håber, at endnu flere af vore borgere vil få del i opsvinget fremover”, siger arbejdsmarkedscenterchef Susanne Frydenlund afslutningsvist.

Læs mere om virksomhedernes muligheder for samarbejde med Ringsted Kommune og Arbejdsmarkedscentret omkring rekruttering og arbejdskraft på www.ringsted.dk/erhverv/dine-medarbejdere.

Sidst opdateret

08.11.2018