Du er her

Ringsted Kommune falder ni pladser på liste for erhvervsvenlighed

Dato: 10. september 2019
Ringsted Kommune falder ni pladser i DI’s årlige undersøgelse om lokalt erhvervsklima. Kommunen forventer, at eksisterende store investeringer giver positivt udslag de kommende år.

Ringsted Kommune er faldet ni pladser til en samlet 66. plads i erhvervsvenlighed i DI’s årlige undersøgelse, men set på den overordnede vurdering af erhvervsvenligheden er Ringsted Kommune gået frem til at være på landsgennemsnittet. Der har da også været stor aktivitet på erhvervsområdet de seneste år, påpeger borgmester Henrik Hvidesten.

”Jeg vil altid ærgre mig, når Ringsted Kommune går tilbage på en liste, men samtidig er jeg fuld af fortrøstning, for Ringsted Kommune er inde i en sund erhvervsmæssig udvikling, og vi investerer kraftigt i udviklingen af kommunens erhvervsliv. I august tog vi for eksempel første spadestik til byggemodningen af Business Park Ringsted, der er Sjællands nye store erhvervsområde på 136 hektar,” siger Henrik Hvidesten og fortsætter:

”Allerede i 2017 fjernede vi helt gebyret på byggesagsbehandling, og til næste år er dækningsafgiften fuldt udfaset. Og vi har netop vedtaget en ny erhvervspolitik, som er en fortsættelse af de seneste års arbejde med et sundt erhvervsliv.”

Anlægsarbejder på spor og handelsgade

Ifølge DI’s undersøgelse går Ringsted Kommune blandt andet tilbage i kategorien infrastruktur og transport. Det seneste år har dog også været præget af flere større anlægsarbejder i den kollektive trafik i Ringsted Kommune.

”I foråret åbnede den nye Ringstedbane, der går via Køge til København, og den giver endnu flere muligheder for pendlere til og fra Ringsted Kommune. Forarbejdet til den kommende Ringsted-Femern-bane har også betydet sporarbejdere i en periode, og endelig har vi i sommer genåbnet den centrale handelsgade Nørregade efter den har været spærret af som en del af arbejdet med klimatilpasning og separatkloakering i bymidten. Det har nok smittet af på tallene i undersøgelsen,” vurderer Henrik Hvidesten

Åben skole-koordinator skal styrke samarbejde med lokalsamfund

Ringsted Kommune får sin laveste placering i kategorien uddannelse med en plads som nr. 83. Kategorien dækker blandt andet over folkeskolernes samarbejde med erhvervslivet, og her er der flere indsatser i gang, fortæller Henrik Hvidesten.

”Vi har fået en ny åben skole-koordinator, så vi kan udvikle skolernes samarbejde med blandt andet lokalsamfundet og de lokale virksomheder. Vi er også i gang med et samarbejde, hvor elever i 7-9. klasse får undervisningsforløb i tæt samarbejde med lokale virksomheder. Og på hele ungeområdet er vi i fuld gang med at se på, hvordan vi kan hjælpe endnu flere unge i gang med job eller uddannelse,” siger Henrik Hvidesten.

Tæt dialog om store og små erhvervsudfordringer

Traditionelt har Ringsted Kommune været placeret højt, når det gælder brug af private leverandører. I år er Ringsted Kommune dog faldet til en plads som nr. 82.

”Jeg ærgrer mig især over placeringen på det her område, og jeg vil meget gerne i dialog med de lokale virksomheder om, hvordan vi kan blive endnu bedre. For jeg synes, at vi har gjort en stor indsats for at komme virksomhederne i møde: vi har holdt dialogmøder om udbudsprocessen, vi har lyttet meget til, hvordan vi kan lave udbud på en måde, som er hensigtsmæssig for virksomhederne. Det har vi alt sammen gjort efter dialog med erhvervslivet,” siger Henrik Hvidesten.

I foråret holdt vi første møde i et nyt åbent netværk, hvor det lokale erhvervsliv var med til at sætte rammerne for en endnu tættere dialog mellem Ringsted Kommune og erhvervslivet. 

”Vi har lavet netværket, netop fordi vi gerne vil styrke dialogen med erhvervslivet, og møderne kan give en anledning til en tættere, uformel dialog om hverdagens små og store udfordringer. Er der stadig områder, hvor Ringsted Kommune kan blive endnu bedre i erhvervsudviklingen, så vil jeg meget gerne i dialog med virksomhederne om det, for eksempel når vi næste gang holder vores åbne netværksmøde den 14. november,” siger Henrik Hvidesten.

Sidst opdateret

10.09.2019