Du er her

Ringsted Kommune forebygger socialt bedrageri

Dato: 01. juni 2021
Ringsted Kommunes Kontrolgruppen for socialt bedrageri har særligt fokus på forebyggende og præventivt arbejde, hvor digitale data bidrager til at bremse forsøg på snyd med sociale midler.

Kommunernes kontrolgrupper har et landsdækkende netværk med samarbejde både på tværs af kommunale enheder som folkeregister og ydelseskontorer, og med de statslige enheder som SKAT og politi.

Kontrolgrupperne arbejder med digitale data, som analyseres og kontrolleres via de centrale og kommunale registre. Formålet med arbejdet er dels at gennemføre kontrol med udbetalingen af offentlige midler, og dels at have en præventiv virkning.

Årligt gennemgår Kontrolgruppen i Ringsted Kommune over tusind sager, som følges op af f.eks. kontrolbesøg på virksomheder, kontrol af digitale flytninger og ansøgninger om økonomisk friplads. Corona-situationen siden marts 2020 har dog forhindret gennemførelsen af fysiske besøg, så en del sager er aktuelt blevet gennemført digitalt, indtil der igen kan etableres personlig fysisk kontakt med både virksomheder og borgere.

Kontrolgruppen har i 2020 samlet indhentet godt 4,3 mio.kr. I dette beløb er der beregnet en 5-årig fremadrettet årlig besparelse på godt 3,7 mio. kr., som er de ydelser, der ville være blevet udbetalt, hvis de uberettigede ydelser ikke var blevet stoppet.

Tilbagebetalingskravene fordeler sig på en lang række ydelser som boligsikring, førtidspension, forsørgelsesydelser, SU, og årsregulering af økonomisk friplads.

Når der er truffet beslutning om at rejse tilbagebetalingskrav i en sag, overdrages sagen til Opkrævningen og efterfølgende til inddrivning via SKAT, hvis det opkrævede beløb ikke betales.

Borgmester Henrik Hvidesten følger Kontrolgruppens arbejde med stor interesse:

”Kontrolgruppens indsats mod socialt bedrageri er en vigtig opgave, som bidrager til at styrke borgerens oplevelse af retssikkerhed i fordelingen af de kommunale ydelser. Kontrolindsatsen i Ringsted Kommune udføres i samarbejde med alle landets kommuner og med centrale enheder i Staten, og Ringsted Kommune leverer et vigtigt bidrag til den samlede indsats for en retfærdig fordeling af de offentlige midler.”

Britta Nielsen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, er ligeledes tilfreds med indsatsen:

” Kontrolgruppens arbejde har stor positiv værdi for kommunen, fordi det begrænser snyd med offentlige midler og har en forebyggende effekt, som er med til at sikre, at de offentlige midler først og fremmest udbetales til de borgere, der har retmæssigt krav på ydelsen.”

Sidst opdateret

01.06.2021