Du er her

Ringsted Kommune har fået en ny sundhedspolitik

Dato: 17. juli 2017
Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv. Det sætter Ringsted Kommunes nye sundhedspolitik rammer og retning for.

Fysisk, psykisk og social sundhed er i fokus i den nye sundhedspolitik, som er vedtaget af Ringsted Byråd den 6. juni 2017. Godt indeklima, at fremme mental sundhed, forebyggelse af social eksklusion og isolation samt understøttelse af det gode seniorliv er nogle af de målsætninger, som er opstillet i den nye politik.

Ringsted Kommunes sundhedspolitik er blevet til på baggrund af input fra en bred kreds af samarbejdspartnere og interessenter. Derudover har der været afholdt temamøder og borgermøde, og politikken har været i høring i 8 uger.
Det har været vigtigt for borgmester Henrik Hvidesten, at der har været en inddragende proces i arbejdet med den nye sundhedspolitik:

”I Ringsted arbejder vi for, at alle borgere får mulighed for et sundt liv og med lige adgang til kommunens sundhedstilbud. Der er kommet mange gode forslag og konkrete idéer til arbejdet med sundhed, og jeg er meget glad for, at så mange har involveret sig undervejs i processen med at udarbejde den nye sundhedspolitik. Det er med til at sikre, at politikken kommer ud at leve,” siger han.

Ansvar for sundhed og et godt liv

Sundhed er en del af alle de indsatser, som understøtter et godt liv, hvor borgeren trives. Derfor er det nødvendigt, at alle tager ansvar for at sikre lige sundhed for alle, fortæller formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Britta Nielsen:

”Jeg er super glad for den nye sundhedspolitik, som understøtter, at alle borgere i Ringsted kan have et selvstændigt og meningsfuldt liv. Samtidig er det vigtigt, at vi i sundhedspolitikken også tager ansvar for at hjælpe og støtte de borgere, som ikke selv kan tage vare på egen sundhed.”  

Sundhedspolitikken i fremtiden

Sundhedspolitikken følges op af strategi- og handleplaner, som sikrer, at politikken bliver implementeret på tværs af kommunens centre. Disse bliver fremlagt politisk i løbet af efteråret 2017. Derudover vil Ringsted Kommune én gang årligt evaluere og følge op på målsætningerne i sundhedspolitikken.

Ringsted Kommunes nye sundhedspolitik tager udgangspunkt i visionen ”Ringsted – midt i mulighederne”. Den nye sundhedspolitik er bygget op omkring fire gennemgående værdier; samskabelse, lighed i sundhed, tidlig indsats og tilgængelighed. Derudover har sundhedspolitikken fire temaer:

•    sundhedstilbud og sunde rammer
•    det sunde liv for børn og unge
•    det sunde arbejdsliv samt
•    rehabilitering, genoptræning og behandling.

Du kan læse Sundhedspolitikken her.

Sidst opdateret

17.07.2017