Du er her

Ringsted Kommune indleder samarbejde med Wonderful Copenhagen

Dato: 17. december 2019
Ringsted Kommune og Wonderful Copenhagen underskriver i dag en aftale om samarbejde i 2020 på turismeområdet. Målet er bl.a. at få flere, der besøger København, til også at komme til Ringsted.
  • Borgmester Henrik Hvidesten og Mikkel Aarø-Hansen, adm. dir. for Wonderful Copenhagen

    Borgmester Henrik Hvidesten og Mikkel Aarø-Hansen, adm. dir. for Wonderful Copenhagen

København er en populær turistdestination, som hvert år får besøg af et stigende antal gæster, der kommer for at opleve de lokales livsstil og hovedstadens mange kultur- og gastronomitilbud. Men et stort antal af gæsterne er også interesserede i at kombinere oplevelserne i storbyen med oplevelser rundt på Sjælland.

For at få endnu flere gæster i hovedstaden til at komme mere rundt på Sjælland under besøget, samarbejder Wonderful Copenhagen med en række sjællandske turistdestinationer og kommuner.

Og det arbejde bliver Ringsted Kommune og turismeaktørerne her i kommunen nu en endnu tættere del af, fordi Ringsted Kommune og Wonderful Copenhagen har indgået en samarbejdsaftale på turismeområdet i 2020.

”Ringsted Kommune er ikke en klassisk turistdestination med hav, strand, feriehuse og store forlystelsesparker. Ringsted Kommunes turismepotentiale knytter sig først og fremmest til endags- og erhvervsturisme, og de fleste turister her i kommunen er besøgende, der kommer for at deltage i møder og konferencer, sportsbegivenheder, koncerter og festivaller eller for at handle. Men her har vi også en unik position med Danmarks eneste outletby i Ringsted Outlet, og vi har god mulighed for autentiske oplevelser og overnatning i den sjællandske natur med fx Sørup Herregård, Skjoldenæsholm Slot og sporvejsmuseet. Det tror vi på, at vi kan få gjort interessant for endnu flere besøgende ved at få et tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen, og det er også det vores lokale turismenetværk har peget på som en god fremadrettet løsning”, siger borgmester Henrik Hvidesten om baggrunden for, at Ringsted Kommune indgår i det nye turismesamarbejde.

Selvom Wonderful Copenhagen har afsæt i hovedstadsregionen, indgår organisationen allerede i dag i en række samarbejder på Sjælland, Greater Copenhagen og i Danmark. Eksempelvis har Wonderful Copenhagen lead på udviklingsprojektet "Land & By" som har til formål at sprede turismeværdi i et større geografisk område på Sjælland.

”Ringsted ligger midt på Sjælland og i kort afstand til København, hvor turismevæksten de seneste mange år har været rigtig stærk. Inden for de rammer, vi har i dag, arbejder vi fra Wonderful Copenhagens side allerede aktivt for, at hovedstadens turismeudvikling gavner flest mulige. Vi er derfor rigtig glade for Ringsteds beslutning om et formelt samarbejde. Det giver en gensidig forpligtelse til, at vi i fællesskab får afdækket helt konkrete potentialer og muligheder. Og det ser vi frem til,” siger Mikkel Aarø-Hansen, adm. dir., Wonderful Copenhagen.

Sidst på året 2020 skal Byrådet i Ringsted Kommune og Wonderful Copenhagen så tage stilling til, om turismesamarbejdet skal fortsætte i en længere periode. I det såkaldte ”forståelsespapir” om samarbejdet er det således beskrevet, ”at parterne har en fælles forståelse om at arbejde hen mod, at Wonderful Copenhagen bliver destinationsselskab for Ringsted/Ringsted bliver medlem af Wonderful Copenhagen.”

Baggrund

De danske kommuner er i færd med at konsolidere turismeindsatsen i færre, større og tværkommunale destinationsselskaber. Ringsted Kommune er ikke med i et destinationsselskab, men indgår nu et samarbejde med Wonderful Copenhagen om at afsøge mulighederne for en fælles fremtidig turismeindsats.

Det danske turismelandkort er i færd med at gå fra ca. 80 turistorganisationer til 15 – 25 større destinationsselskaber. Det sker i forlængelser af ny lov om erhvervsfremme.

I Ringsted Kommune varetages turismeindsatsen primært af et såkaldt modtage-apparat, bl.a. i form af et turistkontor og en hjemmeside. Arbejdet med at udvikle turismen, som særligt prioriteres i den nye turismelovgivning, fylder mindre i kommunens nuværende turismeindsats.

Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond, der blev etableret af bl.a. staten, amt og kommuner i 1992 og har til formål på non-profit-basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i hovedstadsregionen. Fonden kan foretage aktiviteter og indgå i samarbejder uden for Region Hovedstadens geografiske område. Sammen med flere hundrede offentlige og private aktører arbejder Wonderful Copenhagen bl.a. på tiltrækning af kongresser, møder, events, krydstogtgæster, nye flyruter, udvikling af kulturturisme og storbyturisme, samt vidensdeling og international markedsføring af hovedstadsområdet.

Fakta

Ringsted Kommune havde 96.685 overnatninger i 2018. Antallet af overnatninger i Ringsted Kommune er steget med 10 pct. i løbet af de seneste fem år. Den årlige turismeomsætning i Ringsted Kommune udgør 427 mio. kr. (2017)

Hovedstaden havde 11,7 mio. overnatninger i 2018. Antallet af overnatninger i hovedstaden er steget med 31 pct. i løbet af de seneste fem år. Den årlige turismeomsætning i hovedstaden udgør 48,5 mia. kr. (2017).

Sidst opdateret

17.12.2019