Du er her

Ringsted Kommunes indsats overfor unge med angst og depression har betydelig effekt

Dato: 03. februar 2020
Selvhjælpskurset ’LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge’, som udbydes i Ringsted Kommune siden 2018, har betydelige positive effekter på 15-25-årige, der har angst og depression.

Mindre angst, mindre depression, bedre søvn, øget trivsel og bedre livskvalitet er blot nogle af de positive forandringer, som 15-25-årige med angst eller depression kan opnå på ungeforløbet LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge. Det viser første del af en effektevaluering, der er lavet i perioden 2018-2019. Indsatsen udbydes i 42 kommuner.

Josephine Biessy, projektleder i Ringsted Kommune siger således om kommunens erfaringer med indsatsen:

”I Ringsted Kommune har vi haft Lær at tackle angst og depression for unge mellem 15 og 25 år siden 2018. De første hold indgår som en del af den landsdækkende evaluering fra Komiteen for Sundhedsoplysning. Det er særdeles positivt, at evalueringen viser gode resultater. Muligheden for at deltage på et kursus ledet af kompetente instruktører og sammen med andre i samme situation kan være et rigtig godt redskab til selvhjælp for unge mennesker med symptomer på angst og depression.”

Første del af effektevalueringen er netop offentliggjort. Den viser bl.a. følgende positive effekter hos kursisterne:

•    Reduktion af symptomer på angst
•    Reduktion af symptomer på depression
•    Øget trivsel
•    Øget mestring
•    Bedre søvnkvalitet
•    Øget tro på egne evner (self-efficacy) på 3 områder:
    -Troen på at kunne håndtere symptomer på angst og depression
    -Troen på emotionel støtte fra omgivelserne
    -Troen på personlig kontrol
•    Reduktion af fysiske symptomer, der har en psykisk årsag

76 % af kursisterne er desuden tilfredse eller meget tilfredse med kurset, og 76 % vil anbefale kurset til andre med angst og depression. Resultaterne er baseret på en måling blandt 483 unge i 39 kommuner før, lige efter og 5 måneder efter kurset.  Anden del af evalueringen, som offentliggøres i 2020, undersøger indsatsens effekt på de unges uddannelse og job.

Lene Eilertsen, Rektor på MSG Ringsted og Susanne K. Larsen, Koordinator for lær at tackle angst og depression, Sundhed og Træning i Ringsted Kommune samarbejder i et pilot projekt om afholdelse af 2 kurser i 2020.

Lene Eilertsen siger:

”Det er vigtigt, at unge mennesker med angst og depression kan mødes i forum med andre unge, som tidligere har haft det svært. Et rum hvor de kan tale om og hjælpe hinanden med de udfordringer, som gør livet svært og hvorledes man kan arbejde med at få det bedre. At kurset afvikles på MSG håber jeg også gør det overskueligt for unge med angst og depression, som dagligt færdes i Campus Ringsted, at deltage.”

Det første kursus starter uge 9 og tilmelding kan ske til koordinator på tlf. 22762690.

Hent evalueringen HER

Sidst opdateret

03.02.2020