Du er her

Ringsted Sport Center udvider

Dato: 13. april 2021
Ringsted Byråd har vedtaget at udvide Ringsted Sport Center. Udvidelsen – også kaldet Ramblaen – vil binde Ringsted Sport Center sammen og skabe nye rum til fællesskab og nye aktiviteter.

I 2013 blev den nyeste del af Ringsted Sport Center, Gymnastikhuset, indviet. Nu er Ringsted Kommune klar til at sætte næste etape af udvidelsen af Ringsted Sport Center i søen. Udvidelsen indebærer en ny foyerbygning, der kommer til at binde hallerne og Svømmeland sammen. Foyerområdet bliver det nye samlingspunkt i Ringsted Sport Center og kommer til at bestå af et nyt indgangsområde, en central reception og et nyt og inspirerende café-område i to etager. Dertil kommer en ny multisal, som giver et væld af udfoldelsesmuligheder både inden for sport og kultur. 

Borgmester Henrik Hvidesten glæder sig til den kommende udvidelse af Ringsted Sport Center. Han siger:

”I Ringsted har vi et rigt fritids- og foreningsliv. Vi har mange aktive foreninger, der lægger en stor indsats for, at både børn og voksne kan dyrke sport og idræt og andre interesser i inspirerende fællesskaber. Jeg er rigtig glad for, at vi fra politisk side kan understøtte vores fritidsliv og de mange, som benytter Ringsted Sport Center med denne udbygning. Jeg er sikker på, at udbygningen vil sikre, at vi også fremover har et sportscenter her i Ringsted, der giver de bedste betingelser for aktive fællesskaber og en aktiv fritid for borgerne.”

Et enigt byråd

Det var et enigt byråd, der mandag besluttede den kommende udvidelse af Ringsted Sport Center. Forud for beslutningen har sagen været drøftet i Plan- og Boligudvalget, i Kultur- og Fritidsudvalget og i Økonomiudvalget.

Formand for Plan- og Boligudvalget Per Flor siger:

”Det er et rigtig spændende projekt, vi nu sætter i søen med udviklingen af Ringsted Sport Center. Projektet kommer ikke alene til at binde Ringsted Sport Center bedre sammen både nu og i fremtiden, det giver også et markant løft til Sport Centret som helhed ved at skabe flere attraktive områder og flere udfoldelsesmuligheder med den nye multisal. Projektet er med til at sikre Ringsted Kommunes spændende udvikling og gode tilbud til borgerne.”

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Daniel Nørhave ser også frem til den kommende udvidelse af Ringsted Sport Center:

”Ringsted Kommune har en lang og god tradition for aktive fællesskaber og et bredt udbud af fritidstilbud. Det vil vi gerne fastholde og understøtte i Byrådet. I kommunens politik for kultur-, fritid- og frivillighed arbejder vi bl.a. ud fra principperne om, at det skal være nemt for alle at få adgang til fritidstilbud i Ringsted Kommune, og at der i mangfoldigheden af fritidstilbud skal være en god balance mellem bredde og elite. Den nye Rambla i Ringsted Sport Center giver et godt udgangspunkt for netop at sikre, at vi fastholder attraktive og lettilgængelige faciliteter til udøvelse af sport og idræt. Samtidig bliver det nye fællesområde med café et attraktivt mødested, der vil binde bredden og eliten sammen og sikre gode samspil på tværs af idrætsgrene. Jeg glæder mig rigtig meget til, vi kommer i gang med byggeriet.”

Specialist i idrætsbyggeri bliver hovedentreprenør på opgaven

Det bliver den jyske entreprenørvirksomhed Base Erhverv, der kommer til at stå for byggeriet af Ringsteds nye Rambla, der er tegnet af Rubow Arkitekter. Base Erhverv er en landsdækkende entreprenørvirksomhed, som er specialister i erhvervs- og idrætsrelateret byggeri. Base Erhverv gav det økonomisk mest fordelagtige bud på opgaven og indgår dermed kontrakt på hovedentreprisen med Ringsted Kommune. Base Erhverv har flere igangværende idrætsrelaterede byggerier på Sjælland, såsom springhaller, klubhuse og tribuner mv.

Regionsdirektør for Sjællands-afdelingen i Base Erhverv, Rasmus Mørk siger:

”Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet og til samarbejdet med Ringsted Kommune. Projektet ligger rigtig godt for os og passer godt ind i den portefølje, vi efterhånden har af idrætsrelaterede byggerier. Vi glæder os til at kunne sætte vores præg på Ringsted.”

Borgmester Henrik Hvidesten glæder sig også til samarbejdet med Base Erhverv. Han siger:

”Ligesom resten af Byrådet glæder jeg mig til, at arbejdet snart går i gang. Efter en lang periode med nedlukninger og fysisk afstand pga. corona-restriktioner, glæder jeg mig til, at vi kan sætte gang i et projekt, der i den grad kalder på fællesskab og aktivitet. Base Erhverv har den helt rette erfaring og kendskab til denne type projekter, så jeg glæder mig til samarbejdet og til at følge arbejdet fra sidelinjen.”

Projektet med opførelsen af den nye Rambla i Ringsted Sport Center går i gang i dette forår og sommer og forventes færdigt ved udgangen af 2022. Projektet kan løbende følges på ringsted.dk/rambla.
 

Sidst opdateret

13.04.2021