Du er her

Ringsted Sportcenter udvides for 35 millioner kroner

Dato: 14. november 2017
Et sportscenter med bedre sammenhæng, med en endnu bredere palet af muligheder for aktiviteter, og et center, som endnu flere får lyst til at bruge og være på.

En ny foyerbygning, en ny cafébygning og en helt ny multisal er hovedelementerne i de kommende års udvidelse af Ringsted Sportscenter, som Byrådet satte i gang mandag den 13. november 2017. Derudover giver udvidelsesplanerne også plads til styrketræning, bedre opvarmningsarealer og nye fælles personalefaciliteter.

”Det har været vigtigt for os at lytte til de ønsker, som brugerne af sportscentret har haft, og vi synes faktisk, at vi kan imødekomme rigtigt meget med udvidelsesplanerne. Så sportscentret bliver først og fremmest endnu bedre for kommunens foreningsliv, men håbet er da også, at vi med et bedre sportscenter kan sætte Ringsted endnu mere på landkortet som en meget attraktiv idrætskommune”, siger Henrik Hvidesten, der er borgmester i Ringsted Kommune.

Bedre sammenhæng og synlighed

Den store forandring i Ringsted Sportscenter bliver, at der bygges en helt ny foyerbygning, der binder de tre haller, svømmeland og gymnastikhuset bedre sammen – og samtidigt tilføjer en ny cafébygning og multisal. Dermed skabes der en meget bedre sammenhæng og synlighed i sportscentret mellem de forskellige haller og aktivitetsmuligheder.

”For de besøgende på centret betyder det, at de får et meget bedre overblik over de forskellige aktivitetstilbud, og det vil forhåbentlig føre til øget brug af centret og flere medlemmer i foreningerne. Samtidig kan nogle af de eksisterende lokaler omdannes til noget af det, mange foreninger har savnet i det nuværende sportscenter – bl.a. et styrketræningsområde og et opvarmningsområde. Og endeligt får vi samlet personalet på tværs af hallerne og svømmehallen, og det vil give en bedre drift af hele sportscentret”, siger Per Nørhave, der er formand for Kultur- og Trivselsudvalget i Ringsted Kommune.

Kultur, idræt og samvær   

Håbet er for eksempel, at en voksen, der følger sit barn til træning, vil kunne tilbringe ventetiden i attraktive omgivelser i cafeen med en kop kaffe og dagens avis eller ordne ting på Ipad´en. Forhåbentlig bliver den voksne også inspireret til at bruge ventetiden til selv at motionere. Og med caféen som et centralt element er det også ambitionen, at flere vil blive hængende efter træning og for eksempel spise aftensmad.

”Ringsted Sportscenter skal simpelthen være et sted, hvor det rigtigt rart at komme og opholde sig før, under og efter en tur i svømmehallen eller efter en træning i gymnastikforeningen. Og hele området skal være et sted, hvor kulturarrangementer, idræt og samvær i endnu højere grad supplerer hinanden, og hvor der opstår synergi mellem de forskellige aktiviteter. Det er der nu en bred politisk aftale om at lægge grundstenene til”, slutter Henrik Hvidesten.

Sidst opdateret

14.11.2017