Du er her

Ringsted udvalgt som testby for levende bymidter

Dato: 12. november 2021
Indenrigs- og Boligministeren Kåre Dybvad har i dag fredag den 12. november 2021 offentliggjort, at Ringsted er udvalgt som testby i det såkaldte ”Partnerskab for levende bymidter”.

”Det er vi meget glade for i Ringsted” udtaler borgmester Henrik Hvidesten og han fortsætter:

”Byrådet er netop enige om, at der skal udarbejdes en helhedsorienteret og strategisk bymidteplan i dialog og samarbejde med bymidtens centrale aktører. Og Byrådet afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen midler til opgaven i de kommende fire år.”

Som test-by i Partnerskab for levende bymidter vil Bolig- og Planstyrelsen bidrage til arbejdet med en bymidteplan for Ringsted med analyser, sparring og vidensdeling, ligesom staten vil medfinansiere aktiviteter i Ringsted i forbindelse med udarbejdelse af bymidteplanen med op til 100.000 kr. Det kan være aktiviteter, som har fokus på inddragelse af byens borgere og bymidtens centrale aktører i udformning af planen og hjælp til skitsering af konkrete løsningsmuligheder.

Baggrund for test-by-projektet

Regeringen nedsatte i august 2020 et Partnerskab for levende Bymidter, som skulle sætte fokus på at fastholde og understøtte levende bymidter i mindre og mellemstore byer. Med den stigende e-handel og det faldende udbud af fysiske butikker er der behov for at gentænke bymidternes rolle og funktioner for at sikre levende bymidter i fremtiden.

Den 23. august 2021 blev der åbnet for ansøgninger om at blive testby for Partnerskab for levende bymidter. Initiativet sigtede mod byer i størrelsen 4.000-20.000 indbyggere. 

Ringsted Kommune valgte at sende en ansøgning om at blive test-by også selv om Ringsted by har mere end 20.000 indbyggere, og det har givet et positivt resultat.
 

Sidst opdateret

12.11.2021