Du er her

Ringsteds budget for 2022 er vedtaget

Dato: 13. oktober 2021
Mandag den 11. oktober vedtog Byrådet i Ringsted budgettet for 2022. Aftalen rummer bl.a. investering i boliger, dagtilbud og renovering af sportsanlæg samt udvikling af Business Park Ringsted.

Der investeres i bl.a. boliger og dagtilbud og renovering af sportsanlæg i Ringsted Kommune. Dertil blev det besluttet, at videreudvikle kommunens nye store erhvervsområde Business Park Ringsted, der oplever stor interesse fra virksomheder, der gerne vil etablere sig i Ringsted.

Det er nogle af hovedelementerne i budgetaftalen for 2022, som Byrådet vedtog endeligt mandag den 11. oktober.

Investerer i fremtiden

Ringsted Kommune oplever i disse år en udvikling, hvor der kommer mange nye borgere og virksomheder til. Det betyder flere børn i kommunens institutioner, flere nye arbejdspladser og et behov for nye boliger og gode fritidsfaciliteter. Igennem de senere år, har Byrådet opsparet midler i den såkaldte Byudviklingsfond, som skal bruges til finansiering af byudviklingsprojekter. Udviklingen i Ringsted Kommune betyder, at aftalepartierne har besluttet, at anvende midler fra puljen til flere nye tiltag, der over de kommende fire år sætter godt 70 mio. kr. af til byudviklingsprojekter:

  • Realisering af etape 2 i Business Park Ringsted (yderligere udvikling af det nye erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 35)
  • Boligudbygning af Hulemarken ved Køgevej
  • Renovering af idrætsanlæg
  • Investering i dagtilbud

Øgede udgifter til specialundervisning

En stigning i antallet af elever til kommunens specialundervisningstilbud betyder, at der i 2022 skal findes 10 mio. kr. på budgettet til det specialiserede område. Dertil kommer øgede udgifter til bl.a. botilbud og en ændret demografi på ældreområdet, der betyder, at der fremover vil være flere ældre i kommunen. 

At flere har behov for specialundervisningstilbud er ikke unikt for Ringsted Kommune. Samme tendens ses i resten af landet. Det har dog ikke betydet, at kommunerne samlet set har fået tilskud til området i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Regeringen, der blev indgået i sommeren 2021. Aftalepartierne i Ringsted Kommune har derfor fundet pengene til specialområdet i budgetaftalen for 2022.

Styrket rådgivning til de unge

Aftalepartierne har ligeledes afsat godt en million til styrkelse af ungevejledningen i Ringsted Kommune. Kommunen har tidligere hjemtaget ansvaret for det såkaldte UU-arbejde (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Arbejdet har baggrund i de nationale uddannelsespolitiske målsætninger om at alle unge under 25 år i 2030 skal være i uddannelse eller beskæftigelse. Pengene på budgettet er sat af til at styrke vejledningen af de unge, så de hurtigere kan lande i den uddannelse eller det job, der er det rigtige for dem. 

Lavere buffer i 2022

Størstedelen af pengene til finansiering af de tiltag, der ikke er finansieret af Byudviklingsfonden, finder aftalepartierne ved at spare på den Tekniske Service Pulje og Investeringspuljen. Den Tekniske Service Pulje fungerer som buffer for at hindre budgetoverskridelser, hvis der opstår uforudsete udgifter. Bufferen i 2022 vil derfor være lidt lavere end tidligere år. Samtidig finder aftalepartierne en del af besparelserne i Investeringspuljen, der finansierer tiltag, der på sigt kan tjene sig hjem. I den kommende budgetperiode er der ikke lige så mange af denne type tiltag, og derfor mindskes puljen i perioden.

Følg med i Byrådets arbejde

Du har flere muligheder for at følge med i Byrådets arbejde:

Sidst opdateret

13.10.2021