Du er her

Sidste chance for at bidrage med idéer til udviklingen af udearealerne ved Ringsted Sport Center

Dato: 22. februar 2021
Det er ved at være sidste mulighed for at bidrage med idéer, der kan være med til at forme udearealerne ved Ringsted Sport Center i fremtiden.

Den seneste måned har DGI faciliteret en inddragelsesproces for Ringsted Sport Center, hvor foreninger, borgere og naboer til Ringsted Sport Center har haft mulighed for at komme med input til udvikling af udearealer.

Sidste mulighed for at indsende idéer er den 28. februar via www.ringsted.dk/rsc.

Hele 50 bidrag er det blevet til frem til nu fra foreningslivet, de selvorganiserede grupper og andre interesserede, og arbejdet med at gennemgå bidragene er så småt begyndt. I første omgang skal en arkitekt udarbejde to forslag til udformningen af udearealet på baggrund af alle de indsendte idéer. Disse første udkast bliver forelagt det politiske udvalg, der tager stilling til, hvilket forslag arkitekten skal arbejde videre med. 

Slutmålet er, at udearealet bliver endnu mere tilgængeligt og inspirerende for de eksisterende foreninger, de selvorganiserede brugere og andre interesserede. De nye faciliteter skal skabe mulighederne for, at flest mulige borgere kan være aktive. 

Tips til din idéudvikling

Idéer fra alle aldersgrupper, enkeltpersoner, grupper, foreninger m.m. er velkomne. Jo mere du inddrager relevant viden og fakta i beskrivelsen af dit ønske, jo større er chancen for, at det er din idé, der bliver arbejdet videre med. Du kan finde inspiration til din idéudvikling og fakta om andre udendørs sportsarealer i Danmark på www.ringsted.dk/rsc.
 

Sidst opdateret

27.04.2021