Du er her

Slåning af vejrabatter ud for frømarker

Dato: 08. marts 2021
Dyrker du frøgræs til høst 2021 og har gener fra krydsbestøvning fra Ringsted Kommunes vejrabatter, som er ud for din mark?

Vi slår rabatten 50 meter før og efter din mark.

Send et brev eller email mærket "frøgræs" til Vej og Park, Bragesvej 7C, 4100 Ringsted, email: nis@ringsted.dk, senest den 29. april 2021.

Heri skal du oplyse præcist om:

  • Hvor din mark ligger på et kort med en tydelig opstregning som viser hvor der skal klippes.
  • Telefonnummer og email som du kan kontaktes på.

Vigtigt: Fjern sten eller andet fra vejrabatten efter forårsarbejdet, som kan ødelægge maskinerne.

Sidst opdateret

08.03.2021