Du er her

Specialsygeplejersker løfter kvaliteten i Ringsted Kommunes hjemmepleje

Dato: 17. november 2020
I november er de første specialsygeplejersker fra Ringsted Kommunes hjemmepleje blevet færdige med specialuddannelsen i borgernær sygepleje

I 2019 begyndte sygeplejerskerne Malin Theilmann, Rebekka Hennecke og Kristine Drewniak fra Ringsted Kommune på specialuddannelsen i borgernær sygepleje på Professionshøjskolen Absalon. Uddannelsen er en overbygning på sygeplejerskeuddannelsen, hvor sygeplejerskerne bliver uddannet til at styrke indsatsen hos borgere med komplekse sygdomsforløb – eksempelvis hos borgere med kronisk sygdom, psykiske lidelser og/eller misbrug.

I november 2020, efter et år på skolebænken, er de tre sygeplejersker netop blevet færdiguddannede og kan kalde sig specialsygeplejersker i borgernær sygepleje som de første i Ringsted Kommune. Det er en stor gevinst for Ringsted Kommune, fortæller Linda Rivière, som er teamleder for sygeplejerskerne:

”Sygeplejerskerne bliver gennem uddannelsen klædt på til at øge kommunens indsats inden for sygdomsforløb hos borgere, som rummer større kompleksitet end normalt. Færdiguddannelsen af sygeplejerskerne er derfor en gevinst for kommunen, da de kan være med til at styrke niveauet af vores arbejde.”

Ifølge Camilla Hove Lund, leder af hjemmeplejen i Ringsted Kommune, åbner uddannelsen af sygeplejerskerne også op for muligheder for vidensdeling mellem medarbejdere: 

”De nyuddannede sygeplejersker er med deres udvidede faglige viden blevet kvalificeret til at fungere som tovholder og foregangskvinder for deres kollegaer. Det er med til at sikre et større samspil mellem SOSU-medarbejdere og sygeplejersker, da de kan dele erfaringer og viden internt.”

De nyudklækkede specialsygeplejersker er nu klædt på til blandt andet at hjælpe borgere med mere komplekse behov, da de har udviklet og fået løftet deres viden og kliniske færdigheder. De kan desuden være sparringspartnere for deres kollegaer. Uddannelsen af sygeplejerskerne er derfor en måde at løfte kompetencer og sikre kvalitet i arbejdet med komplekse sygdomsforløb på alle niveauer.

De tre sygeplejersker blev færdiguddannet den 12. november 2020.

Sidst opdateret

17.11.2020