Du er her

Tidsplan for udarbejdelse af kommunens budget 2020 er ændret

Dato: 12. august 2019
Økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL er udskudt og går først i gang i sidste halvdel af august.

Fristerne og tidsplanen for udarbejdelsen af kommunernes budget for 2020 bliver derfor ændret, så budgetlægningen kan afsluttes senest den 5. november.

Den reviderede tidsplan er godkendt af alle politiske partier i Byrådet. Tidsplanen skal dog først godkendes formelt i Økonomiudvalget d. 3. september.

Ifølge den nye tidsplan er 1. behandlingen af kommunens budget rykket til den 1. oktober. Herefter sendes budgetmaterialet i høring med høringsfrist d. 21. oktober kl. 12.00.

Budgettet behandles endeligt i Byrådet på et ekstraordinært møde d. 5. november.

Sidst opdateret

12.08.2019