Du er her

Undersøgelse skal måle tilfredsheden med Ringsteds folkeskoler

Dato: 26. november 2018
Forældre til børn i Ringsteds folkeskoler bliver i slutningen af november inddraget i en undersøgelse af deres tilfredshed med Ringsteds folkeskoler.

Byrådet i Ringsted har, som et af de politiske mål for skoleområdet frem til 2020, besluttet, at forældrenes tilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskolen skal styrkes. Udviklingen af dette tilvalg skal vurderes via en brugerundersøgelse i 2018 og igen i 2020. Derfor igangsættes en brugertilfredshedsundersøgelse inden jul.

”Med undersøgelsen vil vi rigtig gerne styrke vores dialog med forældrene om, hvordan vi sammen kan skabe den bedst mulige skole. Det vil også være et vigtigt udviklingsredskab for skolernes ledelser, medarbejdere, skolebestyrelser og skolecentret. Med viden om forældrenes vurdering af skolerne står vi bedre rustet til at igangsætte de rette tiltag, med henblik på at den lokale folkeskole bliver det naturlige førstevalg. Den viden brugertilfredshedsundersøgelsen kan give, kan understøtte skolernes arbejde med at hæve det faglige niveau og trivslen i skolen” siger skolecenterchef Jesper Ulrich Jørgensen.

Resultaterne vil blive drøftet i Børne- og Undervisningsudvalget samt i Skolecentret i løbet af foråret 2019 med henblik på at iværksætte eventuelle nye udviklingstiltag fra skoleåret 2019/20.
 

Sidst opdateret

23.11.2018