Du er her

Valg til Frivilligrådet

Dato: 10. januar 2020
Den 29. januar inviterer Ringsted Kommune frivillige sociale foreninger til valgmøde til Frivilligrådet.

De frivillige sociale foreninger i Ringsted Kommune modtager i disse dage invitation til valgmøde til Frivilligrådet. Frivilligrådet i Ringsted rådgiver Byrådet om emner der angår det frivillige område i Ringsted. Der er i alt 12 medlemmer i rådet, hvor de otte er udpeget af Byrådet, og de fire er valgt af de frivillige sociale foreninger.

Frivilligrådet afholder fire ordinære møder om året. Derudover er der dialog med politikerne i Byrådet efter behov og medlemmerne af Rådet bliver løbende inviteret til arrangementer for frivillige, hvor de møder andre af kommunens mange frivillige ildsjæle.

Mødet finder sted onsdag den 29. januar kl. 19 – 21 på Rønnedevej 9, 4100 Ringsted, og alle der repræsenterer en frivillig social forening eller organisation kan deltage i valgmødet.

Præsentation af ny digital social platform

På valgaftenen vil der efter valget af repræsentanter til Frivilligrådet være præsentation af den digitale platform Boblberg, som Byrådet har indkøbt til brug for alle kommunens borgere og foreninger. Boblberg gør det nemmere at være aktive sammen, og nemmere at skabe nye sociale relationer, og deltage i fællesskaber.

Fakta om valg til Frivilligrådet

• Hver forening har en stemme, og kandidaterne opstilles af de frivillige sociale foreninger.
• Personer der har fast bopæl i Ringsted kommune, og som repræsenterer en frivillig social forening eller organisation, kan opstilles til valg.
• Repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger og organisationer i Ringsted Kommune, kan deltage i valgmødet. Tilmelding er ikke et krav, men må alligevel meget gerne ske på følgende link: http://fritid.ringsted.dk/event/15
• Valget til Frivilligrådet foretages i henhold til Frivilligrådets vedtægter, der kan findes på http://ringsted.dk/kommunen/byraad-udvalg/frivilligraad

Sidst opdateret

10.01.2020