Du er her

Vandråd 2019

Dato: 08. november 2019
Som det var tilfældet i 2014 og 2017, skal der oprettes vandråd i forbindelse med den 3. planperiode for de statslige vandområdeplaner.

Vandrådsarbejdet for 2019-2020 forventes påbegyndt i starten af december 2019 og skal afsluttes senest den 22. september 2020.

Der skal derfor nedsættes et vandråd for vandopland Smålandsfarvandet.

Udover nedsættelsen af dette officielt udpegede vandråd vil vi i Ringsted Kommune gerne nedsætte et lokalt vandråd, som bidrager med et lokalt kendskab til arbejdet i vandrådene for Smålandsfarvandet. Dette lokale vandråd tager udspring i kommunens Grønt Råd.

Næstved Kommune har meldt sig som sekretariatskommune for Smålandsfarvandets vandråd, hvilket betyder, at Næstved Kommune står for det administrative arbejde i forbindelse med dette vandråd samt sørger for oprettelsen af Smålandsfarvandets vandråd.

Anmodning om oprettelse og indstilling af medlemmer til vandråd i 2.5 Smålandsfarvandet kan ske til vandloeb@næestved.dk

Læs mere om vandrådets arbejde her Vandråd 2019

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcentret

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

11.11.2019