Du er her

Ordninger for voksne med særlige behov og socialt udsatte

Her finder du information om forskellige ordninger for voksne med særlige behov og socialt udsatte.

Der findes en række ordninger, som kan hjælpe voksne med særlige behov eller socialt udsatte, med at komme i job.

Nedefor finder du en kort beskrivelse af de forskellige ordninger, og i menuen finder du yderligere information om de enkelte ordninger.

Beskyttet beskæftigelse - Er et tilbud til dig, der ikke kan varetage et job på det ordinære arbejdsmarked, men som er i stand til at indgå i en hverdag på en arbejdsplads.

Fortrinsadgang - Giver handicappede borgere fortrinsadgang til opslåede offentlige job.

Hjælpemidler til job - Hvis du har nedsat  funktionsevne, kan du søge om hjælpemidler til job.

Isbryderordning - Giver borgere med et handicap mulighed for job med løntilskud i op 12 måneder.

Læse-, skrive-, og regnevanskeligheder - Hvis du har problemer med at læse, skrive eller regne, er der forskellige muligheder for at forbedre dine færdigheder 

Socialt frikort - Socialt udsatte borgere kan søge om et socialt frikort, hvilket giver ret til at tjene op til 20.000kr. skattefrit om årene i 2019 og  2020, uden at det bliver modregnet i offentlige ydelser.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, bedes du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Sidst opdateret

21.01.2019