Klima- og Miljøudvalget

Tillægsagenda

Dokument: 32019.pdf
 • Punkt 1 Finn Andersen ønsker en sag behandlet vedr. vejbump på Nordrupvej

  SagsID/Sagsnummer: 19/6124
  Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget
  fjernelse_af_vejbump_paa_nordrupvej-2.docx.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

  X

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Beskrivelse af sagen

  Finn Andersen har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

  Inddragelse og høring

  Af henvendelsen fremgår:

   

  ”Konservative er stærk tilhænger af fartdæmpende foranstaltninger, så vores veje bliver mere trafiksikre for både billister, cyklende og gående.

   

  Langs Nordrupvej har vi nu fået etableret en cykelsti – næsten helt til Haslevvej. Dette har gjort det mere sikkert at færdes på denne strækning for de ”bløde” trafikanter. Samtidigt blev der etableret pudebump på Nordrupvej. Disse skulle gerne dæmpe hastigheden på vejen, så vejstrækningen blev mere sikker for trafikanterne. Trafiktællingerne taler deres tydelige sprog. Hastigheden er dæmpet – i hvert fald for personbilernes vedkommende, men over halvdelen af billisterne har nu valgt andre veje fra Nordrup til Haslevvej. Dette var ikke hensigten. Samtidigt må det konstateres, at lastbiler, busser, traktorer og store varebiler uden problemer kan passerer bumpene med op til 60 km./t.

   

  De mange gange, hastigheden skal op og ned, betyder også øget brændstofforbrug, og så er det heller ikke særlig sundt for ryggen, at man skal passere disse bump så mange gange hver dag.

   

  Konservative ønsker, at den korteste vej fra Nordrup til Haslevvej vælges til både person – og varetransport, så derfor ønsker vi en hurtig indsats fra Ringsted Kommune for at dette gøres muligt.

   

  Derfor foreslår Konservative:

  • at pudebumpene fjernes
  • anden vejbumpløsning etableres, som f.eks. løsningen på Dagmarsgade. Antal tilpasses, og målsætningen 40 km./t fastholdes
  • opsætning af mobil hastighedsmåler over en længere tidsperiode – dette har vist sig præventivt i forhold til overholdelse af den påbudte hastighed.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Sider