Økonomiudvalget

Tillægsagenda

Dokument: 72017.pdf
 • Punkt 1 Frigivelse af midler til markedsføring/branding

  SagsID/Sagsnummer: 17/5416
  Sagen afgøres i: Byrådet

  Indledning

  Sagsgang

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KTU

  SAMU

  Orientering

  Indstilling

  x

  Beslutning

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Økonomiudvalget besluttede i april 2017 at afsætte 500.000 kr. årligt i 2017, 2018 og 2019 til markedsføring/branding af kommunen. Med denne sag søges midlerne frigivet.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget besluttede den 3. april 2016 at give en ny merbevilling fra byudviklingsfonden på 500.000 kr. årligt i 2017-2019 til markedsføring/branding af Ringsted Kommune.

   

  Økonomiudvalget besluttede, at midlerne skal anvendes til at der:

  1. Udvikles og forfines yderligere markedsføringsmateriale
  2. Øget markedsføring via annoncering både digitalt og på print
  3. Øget markedsføring via sociale medier

   

  Administrationen arbejder i øjeblikket på oplæg til tre-fire bureauer, der kan byde ind på opgaven med annoncering, kampagner og events ift. markedsføring af Ringsted som bosætningskommune. 10-15 % af budgettet afsættes til måling/evaluering af de gennemførte indsatser ift. fx øget kendskab til Ringsted, ændret holdning til kommunen samt måling af fx antal visninger af grunde mv.

   

  Tidsplanen for udbud og udarbejdelse af koncept, materiale mv. vil overordnet set være:

  • Maj-juni: Gennemførelse af udbud
  • Juli-august: Udarbejdelse af koncept, markedsføringsmateriale, markedsføringsplan mv.
  • September: Igangsættelse af kampagner mv.

   

  Den samlede markedsføringsindsats vil blive evalueret inden udgangen af 2018.

   

  For at kunne igangsætte og gennemføre arbejdet søges der om, at midlerne på 500.000 kr. årligt overføres for 2017, 2018 og 2019 fra Byudviklingsfonden til Markedsføringskontoen.

  Inddragelse og høring

  Ingen.

  Økonomi

  500.000 kr. årligt overføres for 2017, 2018 og 2019 fra Byudviklingsfonden til Markedsføringskontoen.

  Vurdering

  Med overførslen af midlerne kan arbejdet med ny markedsføring/branding af Ringsted Kommune igangsættes efter tidsplanen beskrevet i sagen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at midlerne på 500.000 kr. årligt overføres for 2017, 2018 og 2019 fra Byudviklingsfonden til Markedsføringskontoen.

 • Punkt 2 Retssagen vedrørende Adamshøjbroen(Lukket)

  SagsID/Sagsnummer: 16/4855
  Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sider