Plan- og Boligudvalget

Tillægsagenda

Dokument: 82019.pdf
 • Punkt 1 Lars Tegl Rasmussen ønsker en sag på Plan- og Boligudvalgets møde vedr. Dampmøllegrundens fremtid

  SagsID/Sagsnummer: 19/9489
  Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget
  vs_dampmoellen.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

  x

   

   

   

   

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Lars Tegl Rasmussen har brugt initiativretten til at få et punkt på dagsordenen.

  Beskrivelse af sagen

  Lars Tegl Rasmussen ønsker en drøftelse af Dampmøllegrundens fremtid, herunder kommunens muligheder for bringe sagen ud af mange års dødvande.

   

  Se bilag

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Sider