Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Tillægsagenda

Dokument: 132019.pdf
 • Punkt 1 Andreas Engelsborg Karlsen ønsker en sag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  SagsID/Sagsnummer: 19/20307
  Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  bilag_inititativret_konservative.pdf.pdf

  Indledning

  Sagsgang:

   

  BY

  ØK

  ÆGU

  PBU

  KMU

  BUU

  KFU

  SAMU

  Orientering

   

   

   

   

   

   

   

   

  Indstilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  Beslutning

   

   

   

   

   

   

   

  x

  BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

   

  Andreas Engelsborg Karlsen har brug initiativretten til at få et punkt på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden.

  Beskrivelse af sagen

  Af henvendelsen fremgår:

   

  Jeg ønsker med denne sag at få redegjort for og diskuteret problematikkerne ift. den
  formåede lukning af blodprøvetagning pr. 1. april 2020 på Ringsted Sygehus, som vi alle er bekendt med.

  Jeg kunne have stillet 4-5 spørgsmål på den lukkede byrådsportal på nettet, men jeg tænker, det er bedst for alle, at vi får den på udvalgsmødet og en politisk snak om hele situationen.

  Jeg har skrevet følgende emner, som jeg håber, vi kan få svar på til mødet og diskutere i udvalget:

  -Generel status omkring Ringsted Sygehus og muligheden for at få taget blodprøve mm. Hvad er op og ned i sagen?

  -Skal vi efter regionsrådsbeslutningen som kommune i fremtiden betale for, at Ringsted-borgere skal transportere sig til andre kommuner?

  -Og har vi i så fald budgetteret med dette i 2020? Jeg tænker, at omkostningen kan blive stor, hvis det eksempelvis skal gøres af flextrafik eller anden kommunalt støttet ordning?

  -Hvad er status på etape 2 af Sundhedshuset, hvornår forventer vi at kunne tilbyde blodprøver her?

  -Generel drøftelse i udvalget. Jeg tænker, at mange sidder med spørgsmål som mig.
   

  Se bilag.

  Indstilling

  Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Sider