Du er her

Private renseløsninger til regn- og spildevand

Her kan du finde faktaark, se små film om private spildevandsanlæg og muligheder for håndtering af regnvand på egen grund samt finde links til diverse ansøgningsblanketter.

Hvilke anlæg kan bruges på min ejendom?

Der findes flere løsninger for private til håndtering af spildevand og regnvand. Men det er ikke alle løsninger, der kan bruges af alle. Afhængigt af, hvor du bor, vil forhold vedrørende grundvand, drikkevandsinteresser, jordtyper m.m. være afgørende for, hvilke anlæg du kan anvende på din ejendom.

Du kan finde film og faktaark om de forskellige renseløsninger i tabellen nedenfor. Derudover kan du, ud fra temakort, finde relevant information om forholdene på din ejendom.

Oversigt over private renseløsninger til regn- og spildevand

 
Type Anlæg Faktaark Film
Anlæg med udledning Minirenseanlæg  Læs faktaark

Se videoklip

  Beplantet filteranlæg  Læs faktaark Se videoklip
  Biologisk filteranlæg  Læs faktaark Se videoklip
Lukkede anlæg Pileanlæg  Læs faktaark Se videoklip
Anlæg med nedsivning Nedsivningsanlæg  Læs faktaark Se videoklip
  Faskine  Læs faktaark Se videoklip
  Regnvandsbed  Læs faktaark Se videoklip
  Bundfældningstank  Læs faktaark  

Hvis du overvejer at søge tilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg, skal du være opmærksom på:

 • din ejendomn skal ligge udenfor områder med grundvandsinteresser
 • den oplyste grundvandsstand skal være målt i februar til april - perioden med maksimal grundvandsstand.

Husk, at du altid skal have en miljøtilladelse, inden et nyt anlæg etableres. Du eller din kloakmester skal søge kommunen herom gennem Byg og Miljø.

Husk, at du som grundejer er ansvarlig for, at en autoriseret kloakmester indsender en færdigmelding, når arbejdet er udført.

Temakort til brug ved valg af private renseløsninger

De tre kort er pt. under opdatering.

Oversigtskort: Renseklasser

Se stort kort over renseklasser. Her kan du søge på adresser, se signaturforklaring mm.

Oversigtskort: Drikkevandsinteresser

Se stort kort over drikkevandsinteresser. Her kan du søge på adresser, se signaturforklaring mm.

Oversigtskort:Brønde og boringer

Se stort kort over brønde og boringer. Her kan du søge på adresser, se signaturforklaring mm.

Hvorfor forbedring af spildevandsrensning?

Det er politisk besluttet, at afløbsforhold på ejendomme i det åbne land skal forbedres, hvis der benyttes en utidssvarende løsning.  I en del tilfælde ledes spildevandet i dag urenset og direkte til vores naturrecipienter, dvs. vandløb, søer og kystområder. Derfor vil mange ejendomme uden tilslutning til offentlig kloakering modtage et brev fra kommunen vedrørende registrering af ejendommens afløbsforhold.

Her kan du se Etapeplan for det åbne land.

Forklaring på renseklasser

 • Hvad betyder renseklasse SOP?

  SOP betyder, at spildevandet skal være renset for kvælstof, organisk stof og fosfor.

 • Hvad betyder renseklasse SO?

  SO betyder, at spildevandet skal være renset for kvælstof og organisk stof.

 • Hvad betyder renseklasse OP?

  OP betyder, at spildevandet skal være renset for organisk stof og fosfor.

 • Hvad betyder renseklasse O?

  O betyder, at spildevandet skal være renset for organisk stof.

Publikationer

Rapport - Spildevand på landet

Her kan du læse om forslag til strategisk spildevandsplan

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57626300
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

28.02.2020