Du er her

Rehabilitering på ældreområdet

Ringsted Kommune tilbyder et rehabiliteringsforløb for ældre borgere, der har behov for støtte til at fremme mulighederne for et selvstændigt liv.

Om rehabilitering på ældreområdet

Rehabilitering i Ringsted Kommune betyder, at du som ældre i Ringsted Kommune får tilbudt et forløb. I samarbejde med kommunens medarbejdere sætter du et mål for noget, du gerne vil træne, så du kan få en meningsfuld hverdag både fysisk, mentalt og socialt.

Formålet med rehabilitering er, at du kan bibeholde eller opnå en aktiv hverdag, hvor du selvstændigt kan løse så mange af hverdagens opgaver som muligt.

Vores målgruppe

Ringsted Kommune tilbyder et individuelt rehabiliteringsforløb til dig, der modtager hjemmepleje, lige er udskrevet fra et sygehus, eller bor på et af kommunes tre plejecentre. Dine pårørende er ofte dem, der kender dig bedst, så hvis du og dine pårørende ønsker det, kan de deltage i rehabiliteringsforløbet og hjælpe dig med at opnå dine mål.

Sådan foregår rehabilitering

Et rehabiliteringsforløb er struktureret, så du får et individuelt tilrettelagt forløb, der tager udgangspunkt i dit liv. Det betyder, at forløbet tager udgangspunkt i det, du ønsker at kunne mere af, har behov for eller ønsker at opnå.
Medarbejderne vil sammen med dig lægge en plan for, hvordan vi opnår dine mål.

Det kan eksempelvis være, at:

  • Du kan få vejledning og træning til at oparbejde fysisk udholdenhed, så du f.eks. igen kan deltage i sociale arrangementer.
  • Du føler dig utryg og har svært ved at bade selv, så kan personalet hjælpe dig med at træne og finde en løsning, så du føler dig sikker og tryg ved at bade selv.
  • Du kan få vejledning og støtte til selv at kunne varetage sundhedsopgaver, f.eks. drypning af øjne, hælde din medicin op og tage insulin.

Et rehabiliteringsforløb er tidsafgrænset ud fra dine individuelle behov og mål. Når dit rehabiliteringsforløb er afsluttet, vil vi evaluere forløbet i forhold til, hvorvidt du har opnået dine mål.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Yderligere information

Hvis du eller dine pårørende har yderligere spørgsmål vedrørende rehabilitering, så kan I kontakte plejepersonalet.

Se vores videoer med eksempler på rehabiliteringsforløb.

Publikationer

Kontakt: Social- og Sundhedscenter

Social- og Sundhedscenter
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 80 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

19.07.2021