Du er her

Ringsted Byråd

Her finder du en oversigt over Byrådets 21 medlemmer.

Se Byrådets kontaktoplysninger her

Byrådet vælges for fire år ad gangen ved kommunalvalget. Byrådet har det overordnede politiske ansvar for kommunens virksomhed på en lang række områder. Nederst på denne side kan du finde navnene på de 21 medlemmer, deres adresse samt mail.

Det er Byrådet, der har ansvaret for daginstitutioner og skoler til børn og unge, kulturlivet, biblioteker, idrætsfaciliteter samt plejehjem og ældreboliger til den ældre del af befolkningen. Det er også Byrådet, der har ansvaret for erhvervsudvikling, snerydning og vedligeholdelse af parker, veje og kloakker.

Der er byrådsmøde mindst én gang om måneden – undtagen i juli og august. Byrådsmøderne er offentlige og normalt afholdes mødet den 2. mandag i måneden med start kl. 19.00. Her samles alle byrådsmedlemmerne for at behandle og træffe afgørelser i en lang række sager. Inden disse møder er der dog arbejdet i de politiske udvalg.

Ringsted Byråd har nedsat syv politiske udvalg, som forbereder større sager til Byrådet, og som træffer egentlige beslutninger inden for udvalgets område. Udvalgene består af byrådsmedlemmer. Inden en sag behandles politisk, leverer de kommunale embedsmænd oplysninger og fremlægger løsningsforslag til politikerne.

De syv udvalg i Ringsted Kommune er:

Medlemmer i Ringsted Byråd (2018-2021)

 • Venstre (V)

  Henrik Hvidesten
  Borgmester

  Graversensvej 15, 4100 Ringsted

  Tlf. 2448 0621
  mail: hehv@ringsted.dk

  Klaus Hansen
  Fmd. Børne- og Undervisningsudvalget

  Sigerstedvej 16, 4100 Ringsted

  Tlf. 4013 8041
  mail: hjkh@ringsted.dk

  Johnny Brown Lundberg Dahlgaard
  Forretningsdirektør
  2. viceborgmester

  Nørreskovvej 6, 4100 Ringsted

  Tlf. 2192 2142
  mail: joda@ringsted.dk

  Line Lynnerup
  Marketingansvarlig

  Tlf. 31 13 53 68
  mail: lily@ringsted.dk

   

  Mazlum Øz

  Mazlum Øz
  Teamkoordinator

  Østre Parkvej 83, 4100 Ringsted

  Tlf. 60 45 40 62
  Mail: maoz@ringsted.dk

  Timo Jensen
  IT-udviklingschef

  Bastionen 4, 4100 Ringsted

  Tlf. 5154 9008
  mail: tije@ringsted.dk

   

 • Dansk Folkeparti (O)

  Per Nørhave
  1. viceborgmester

  Pilevangen 4, 4100 Ringsted

  Tlf. 2530 9854
  mail: hjpen@ringsted.dk

  Daniel Nørhave
  Formand Kultur- og Fritidsudvalget

  Græsgangen 89, 4100 Ringsted

  Tlf. 2245 6939
  mail: hjdan@ringsted.dk

  Tina-Mia Eriksen

  Tina-Mia Eriksen
  Sygeplejerske stu.

  Tlf. 24 42 10 15
  mail: tmer@ringsted.dk

 • Det Konservative Folkeparti (C)

  Finn Andersen
  Lærer

  Fjellebrovang 27, 4100 Ringsted

  Tlf. 28 57 84 31
  mail: fia@ringsted.dk

  Andreas Karlsen

  Andreas Karlsen
  Salgsassistent

  Tlf. 50 69 63 82
  Mail: akar@ringsted.dk

   

 • Enhedslisten (Ø)

  Henrik Kjær

  Henrik Kjær

  Tlf.: 24 52 41 45
  Mail: henkj@ringsted.dk

   

  Jan Jakobsen
  Journalist

  Orlov 28. august 2019 - 2. december 2019

  Kristoffersvej 11, 4100 Ringsted

  Tlf. 61 69 16 75
  mail: jja@ringsted.dk

   

  Berit Bruun
  Folkepensionist

  Suppleant 28. august 2019 - 2. december 2019

  Valdemarsgade 4, 4100 Ringsted

  Tlf. 23 45 42 17
  mail: berbr@ringsted.dk

   

 • Radikale Venstre (B)

  Torben Lollike
  Kommunikationskonsulent
  Formand Klima- og Miljøudvalget

  Zahlesvej 15, 4100 Ringsted

  Tlf. 20 40 98 89
  mail: tlo@ringsted.dk

   

 • Socialistisk Folkeparti (F)

  Britta Nielsen
  Formand Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

  Torpetvej 100, 4100 Ringsted

  Tlf. 26 34 65 13
  mail: hjbrni@ringsted.dk

   

 • Socialdemokratiet (A)

  Per Flor
  Sektionsformand LO Midtsjælland

  Formand Plan- og Boligudvalget

  Fynsgade 5, st.th.

  Tlf. 30 92 01 93
  Mail: pefl@ringsted.dk

  Byrådsmedlem Mette Ahm-Petersen

  Mette Ahm-Petersen
  pædagog

  Byskovvej 2, 4100 Ringsted

  Tlf. 25 33 73 77
  Mail: hjmeta@ringsted.dk

   

  Benny Christensen
  Formand Ældre- og Genoptræningsudvalget

  Provstegården 12, 4100 Ringsted

  Tlf. 40 61 19 00
  Mail: bec@ringsted.dk

  Sadik Topcu

  Batteriet 1, 4100 Ringsted

  Tlf. 25 30 98 46
  Mail: sato@ringsted.dk

  Lisbeth Andersen
  Slagteriarbejder

  Østervej 5, 4100 Ringsted

  Tlf. 21 75 65 17
  Mail: lika@ringsted.dk

   

 • Ringstedlisten (R)

  Lars Tegl Rasmussen

  Lars Tegl Rasmussen
  Cand.Scient.Pol.

  Fluebæksvej 76B, 4100 Ringsted

  Tlf.: 20 96 11 83
  Mail: latr@ringsted.dk

   

  Løsgænger 26. september 2018. Blev repræsentant for Ringstedlisten pr. 15. januar 2019

   

   

 • Skriv til hele Byrådet

  Skriv til de 21 byrådsmedlemmer
  Vær opmærksom på, at denne mail kun tilgår politikere. Her gælder kommunens sædvanlige svarfrister og andre regler for kommunal sagsbehandling derfor ikke.

Kontakt: Politisk service

Politisk service
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 60 10

Sidst opdateret

12.09.2019