Du er her

Udvikling af udearealet ved Ringsted Sport Center

Ringsted Byråd har vedtaget en visionsplan for udvikling af udearealerne ved Ringsted Sport Center. Visionsplanen er en langsigtet ramme for udviklingen af området, til gavn for brugere og borgere.

I en lang række år frem kan Ringsted Sport Center, politikkere, brugere, borgere og andre interesserede nu benytte et fælles værktøj til at sikre gode rammer og vilkår for det lokale sport og idrætsliv på Ringsted Sport Centers udearealer.

Det fælles værktøj er en visionsplan for området, som Byrådet kan benytte til at prioritere i de kommende år, når der skal ses på om og hvordan udearealerne ved Ringsted Sport Center kan udvikles. Visionsplanen blev vedtaget af Byrådet den 22. juni 2021. Referaterne af de politiske sager frem mod vedtagelsen kan findes på ringsted.dk.

Visionsplanen indeholder forslag om et asfaltområde, et løbe- og styrketræningsområde, et kunstgræsområde, et ketcherområde, vand, et bygningsnært område, rekreative områder og stiforløb. 

Ud over de sportslige aktiviteter tager visionsplanen også højde for ønsker om at skabe rammer for fællesskab, så også legepladser, rekvisitrum, parkeringspladser, etablering af stibelysning på anlægget og nabohensyn er vigtige elementer.

PDF icon Visionsplan for udearealerne ved Ringsted Sport Center

Læs om forløbet

Sidst opdateret

23.06.2021