Du er her

Udvikling af udearealet ved Ringsted Sport Center

Udendørsfaciliteterne ved Ringsted Sport Center står over for at skulle gentænkes. Nu er arbejdet med at udforme udviklingsplanen for området i gang.

I dag er der fodboldspillere, skatere, løbere og mange flere på Ringsted Sport Centers udearealer. Det skal der også være i fremtiden, men måske skal der også være mulighed for andre aktiviteter. 

Udearealet ved Ringsted Sport Center skal fornyes og arbejdet med at udforme en udviklingsplan for området er i gang i samarbejde med DGI. Planen vil blive til i en dialogbaseret planlægningsproces med projektgruppens fagligheder, myndighedernes plangrundlag mv, samt interessenternes input, herunder en følgegruppe hvor blandt andet Handicaprådet og Ældresagen deltager. 

Det har været muligt for foreninger, borgere, naboer og fremtidige potenitelle brugere mv. at bidrage med idéer til projektet fra midten af januar til slutningen af februar 2021.  

Slutmålet er, at udearealet skal være endnu mere tilgængeligt og inspirerende for de eksisterende foreninger, de selvorganiserede brugere og andre nye potentielle brugergrupper – kort sagt flest mulige aktive borgere, samt de mål, der er beskrevet i Ringsted Kommunes Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed.

Udviklingsarbejdet

Til at koordinere arbejdet med udvikling af udearealet får vi hjælp fra DGI. Ønsker du at modtage opdateringer omkring projektet, eller har du spørgsmål, kan du skrive til Marianne Høyer på marianne.hoeyer@dgi.dk og blive tilføjet til vores mailliste.

Seneste nyt om projektet

Forslaget til koncept for endelig disponering af udearealerne ved RSC forelægges Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 20. april 2021.

Læs sagspunktet Koncept for endelig disponering af udearealerne ved Ringsted Sport Center (Punkt 2).

DGI hjælper med processen

Ringsted Kommune har valgt DGI til at hjælpe med processen, da de har erfaring med at udvikle koncepter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i de lokale behov og muligheder, herunder også på facilitetsområdet.

Sidst opdateret

13.04.2021