Du er her

Sikker e-post

Liste med Ringsted Kommunes officielle e-postadresser, som kan modtage sikker e-post.

Ringsted Kommunes officielle postadresse er ringsted@ringsted.dk. Denne postkasse kan også håndtere "sikker e-post".

Herudover er andre mailadresser som kan håndtere "sikker e-post" - disse er listet nedenfor med de administrative centre øverst og resten i alfabetisk orden.

Vær opmærksom på, at der kun kan sendes sikkert til disse mailadresser, hvis den mailadresse der sendes fra er sikker. Er den ikke det og har du brug for at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, henvises du til at kontakte Ringsted Kommune via e-boks. Der findes en vejledning i at kontakte kommunen via e-boks her:

PDF icon Vejledning i digital post - ver 2

Postkasse Mailadresse
Arbejdsmarkedscenter Arbejdsmarkedscenter@ringsted.dk
Børnecenter Bornecenter@ringsted.dk
Erhverv-, Fritid- og Kommunikationscenter Efkcenter@ringsted.dk
HR, Løn og Politisk service politiskservice@ringsted.dk
Skolecenter Skolecenter@ringsted.dk
Social- og Sundhedscenter Socialogsundhed@ringsted.dk
Teknik- og Miljøcenter Teknikogmiljo@ringsted.dk
Vej- og Ejendomscenter Vejogejendom@ringsted.dk

 

Herudover har Ringsted Kommune andre sikre postkasser - her er denne oversigt:

Arbejdsmarkedscenter ATeam amcateam@ringsted.dk
Arbejdsmarkedscenter Kontanthjælp ateamkontanthjaelp@ringsted.dk
Arbejdsmarkedscenter - job jobcenterjob@ringsted.dk
Allindelille Børnehave allindelillebh@ringsted.dk
BBR Ringsted bbrringsted@ringsted.dk
Begravelse (Borgerservice) begravelse@ringsted.dk
Bengerds Huse bengerdshuse@ringsted.dk
Biblioteket biblioteket@ringsted.dk
Bibliotek og Borgerservice - sekretariat Sekr-bb@ringsted.dk
Borgerrådgiver borgerraadgiver@ringsted.dk
Borgerservice borgerservice@ringsted.dk
Borgerservice flexafregning@ringsted.dk
Borgerservice pasogkorekort@ringsted.dk
Borgerservice - indskudslån indskudslaan@ringsted.dk
Byskovskolen – Asgård afd. bya@ringsted.dk
Byskovskolen – Benløse afd. byb@ringsted.dk
Børn og Famile - Visitationen bfvisitation@ringsted.dk
Benløse Børnegård Benloese.boernegaard@ringsted.dk
Børnehuset Fristedet fristedet@ringsted.dk
Cafe Ingeborg cafe-ingeborg@ringsted.dk 
Campusskolen campusskolen@ringsted.dk 
Centralkøkkenet - Zahlesvej centralkokkenet@ringsted.dk
Dagpenge postdagpenge@ringsted.dk
Dagpleje - ringsteddagpleje@ringsted.dk
Dagmarskolen dagmarskolen@ringsted.dk
Data og Arkivansvarlig data-arkiv@ringsted.dk
Den Frie Børnehave frie@ringsted.dk
Familiehuset familiehuset@ringsted.dk
Folkeregister folkeregister@ringsted.dk
FVU / Jobvejen fvu@ringsted.dk
Hjemmeplejen hjp@ringsted.dk
Tillidsrepræsentanter for HK hk@ringsted.dk
Huslejenævnets sekretariat huslejenaevn@ringsted.dk
Indkøbsafdelingen indkob@ringsted.dk
Jystrup Børnehave bhjystrup@ringsted.dk
Jobvejen jobvejen@ringsted.dk
Kildeskolen kildeskolen@ringsted.dk
Knud Lavard Centeret - estern post klc-post@ringsted.dk
Kompetenceenheden - Skolecenter kompetenceenheden@ringsted.dk
Kaserne Parkvej kaserne_parkvej@ringsted.dk
Kontrolgruppen kontrolgruppen@ringsted.dk
Ledelsescenter - Løn loen@ringsted.dk
MAC, Midtsjællands AktiveringsCenter MAC@ringsted.dk
MAC-Nytteindsatsen Mac-ni@ringsted.dk
Musik- og Kulturskolen musikogkulturskolen@ringsted.dk
Myndighedsenheden myndighedsenheden@ringsted.dk
Nebs Møllegard nebsmoel@ringsted.dk
Nordbakkeskolen nordbakkeskolen@ringsted.dk
Opkrævningen opkraevningen@ringsted.dk
P10 p10@ringsted.dk
Pladsanvisning pladsanvisning@ringsted.dk
Plejecenter Ortved post-ortved@ringsted.dk
Plejecenter Solbakken post-solbakken@ringsted.dk
Ressourcecenter - Økonomi oeko@ringsted.dk  
Ringsted Kulturhus ringstedkulturhus@ringsted.dk
Rådgivningscenter, Nørregade 56 raadgivning@ringsted.dk
Snurretoppen snurretoppen@ringsted.dk
Socialpsykiatrien socialpsyk@ringsted.dk  
Støtte- og aktivitetscentret stotte@ringsted.dk
Social- og Sundhedscenter ssc@ringsted.dk
 

ringsted-sso@ringsted.dk

 

digit-sso@ringsted.dk

Sundheds- og Omsorgscenter - Sundhedsteam sundhedsteam@ringsted.dk
Sundhedstjenesten babypaavej@ringsted.dk
Sundhedstjenesten sundhedstjenesten@ringsted.dk
Sundhedsuddannelser sundhedsuddannelser@ringsted.dk 
Sygedagpenge sygedagpenge@ringsted.dk
Søholmskolen soholmskolen@ringsted.dk
Tandklinikken Benløse Skole btand@ringsted.dk
Tandklinikken Campusskolen ctand@ringsted.dk
Tandklinikken Valdemarskolen vtand@ringsted.dk
Tandreguleringsklinikken tandreg@ringsted.dk
Træningsfunktionen KLC traening@ringsted.dk
Underretning Børn og Familie underretning@ringsted.dk
Ungdommens Uddannelsesvejlednig uu-ringsted@ringsted.dk
Ungdomsskolen ungdomsskolen@ringsted.dk
Ungeenheden ungeenheden@ringsted.dk
Ungeenheden - Ydelse ung-ydelse@ringsted.dk
Ungelis / Socialcenter ungeliv@ringsted.dk
Valdemarskolen valdemarskolen@ringsted.dk
Valgerklæringer (Borgerservice) valgerklaeringer@ringsted.dk
Vestervejs Skole vestervejs@ringsted.dk

Vigersted Børnehus

vigerstedboernehus@ringsted.dk
Vigersted Skole Vigerstedskole@ringsted.dk
Webmaster webmaster@ringsted.dk
Ydelseskontoret (Arbejdsmarkedscenter) ydelse@ringsted.dk
Økonomigruppen Arbejdsmarkedscenter jobcenter-oekonomi@ringsted.dk
Ådalskolen aadalskolen@ringsted.dk

Sidst opdateret

15.09.2020