Du er her

Spildevand og kloak

Her finder du oplysninger om spildevandsforholdene på din ejendom, regler for tømning af hustanke og kloakering.

Det er Ringsted Spildevand A/S, der ejer og vedligeholder den offentlige regn- og spildevandskloak.  Du kan finde oplysninger om, hvordan spildevandet bliver renset, hvordan forsyningen vedligeholder og udbygger afløbssystemerne og forbereder os på fremtidens klima på Ringsted Forsynings Hjemmeside.

Tømning af hustanke

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, kan i stedet have hustanke. Kommunen har udarbejdet regulativer for tømning af henholdsvis samletanke og bundfældningstanke for at sikre, at disse hustanke renses regelmæssigt og slammet håndteres miljømæssigt korrekt.

 Regulativ for tømning af samletanke

 Regulativ for tømning af bundfældningstanke

Har du spørgsmål vedrørende tømning af hustanke, skal du kontakte Ringsted Forsyning, der står for driften af regulativerne.

Rensning af kloak

Hvis din kloak ikke virker, kan det være, at den offentlige ledning eller din private ledning er stoppet til.

Ringsted Forsyning er ansvarlig for vedligehold af den offentlige del af kloakken indtil skel. Inden for skel skal du selv vedligeholde den private del af kloakken.

Hvis det er kloakken på din egen grund, der er stoppet, skal du selv bestille og betale en slamsuger for at få kloakken renset. Ellers skal du kontakte Ringsted Forsyning.

Kloakering på min ejendom

Du kan få en oversigt over, om din ejendom er kloakeret, er planlagt kloakeret, eller ligger uden for kloakopland i Ringsted Kommunes spildevandsplan.

Gå til spildevandsplanen

Du kan færdigmelde din kloak på byg & miljø.dk

Guide til, hvordan du kan færdigmelde din kloak i Byg og Miljø.

Private renseløsninger til regn- og spildevand

Her kan du:

Muligheder for hjælp til betaling

Der er enkelte muligheder for at søge hjælp til betalingen af enten tilslutning til kloak eller til at forbedre rensningen af dit spildevand. Det kræver dog, at du lever op til en række krav for din indkomst mv.

Hvis din samlede husstandsindkomst er under 321.564 kr. kan du søge om at få en afdragsordning for spildevandshåndtering og tilslutningsbidrag. Beløbet forhøjes med 42.126 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år til og med fire børn. Nedenstående skema ’Ansøgning til afdragsordning’ udfyldes og sendes til Ringsted Kommune på teknikogmiljo@ringsted.dk eller med post til Ringsted Kommune.

Ansøgningsskema til afdragsordning

Vejledning til ansøgning om afdragsordning

Spildevandsplan

Ringsted Kommunes spildevandsplan fra 2005 er det administrative grundlag for håndtering af spildevand i kommunen.

Målet med spildevandsplanen er at forbedre miljøforholdene i de vandløb og søer, der fortsat ikke opfylder målsætningerne om et godt vandmiljø.

Du kan læse om de planer og principper, som kommunen har fastlagt for forbedring af det eksisterende kloaksystem og håndtering af spildevandet i de ukloakerede områder i spildevandsplanen.

Gå til spildevandsplanen

Publikationer

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

24.09.2021