Du er her

Spildevandsplan

Hvad gælder for min ejendom i forhold til kommunens spildevandsplan?

Spildevandsplan

Ringsted Kommunes Spildevandsplan 2005 er det administrative grundlag for håndtering af spildevand i kommunen.

Målet med spildevandsplanen er med baggrund i Folketingets beslutning om, at spildevand skal renses bedre, at forbedre miljøforholdende i de vandløb og søer der fortsat ikke opfylder målsætningerne om et godt vandmiljø.

I Spildevandsplanen med tilhørende bilag, kan du læse om de planer og principper som kommunen har fastlagt for sanering af det eksisterende kloaksystem og håndtering af spildevandet i de ukloakerede områder.

Spildevandsplan 2005   

Bilag til Spildevandsplan 

Tillæg 21 - opdateringer til Spildevandsplan 2005

Tillæg 20 - Separatkloakering af kloakker i midtbyen

Tillæg 19 - Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet.   Bilag 5 til tillæg 19

 Tillæg nr. 18, Forbedring af kloakker i Benløse  Tillæg 18, Bilag 4 del 1, Kloakanlæg Benløse, Kloaksaneringsplan  Tillæg 18, Bilag 4 del 2, Tegninger til saneringsplan

 Tillæg nr. 17, Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer

 Tillæg nr. 16, Sanering af oplandet til Kværkeby Bæk mv  Tillæg 16, Bilag 5 tegninger del 1  Tillæg 16, Bilag 5 tegninger del 2  Bilag 6

Tillæg nr. 15, Ændring af status på enkeltejendomme, samt kloakering af Lokalplan 255 om ”Boliger ud til Ådalen i Søndervang” og Lokalplan 260 om ”Erhvervsområde ved Eventyrvej”

Tillæg nr. 14, Strategi og mål for fremtidens afløbssystemer i Ringsted Kommune

Tillæg nr. 13, Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Tillæg nr. 12, Boliger ved Susåen i Vetterslev

Tillæg nr. 11, Lokalplan 203 – boliger i Høm

Tillæg nr. 10, Justeret betalingsprincip

Tillæg nr. 9, Nye dimensioneringskriterier for fremtidens kloakker

Tillæg nr. 8, erhvervsområde langs Jordmodervej Ringsted Nord

Tillæg nr. 7, Boliger på Benløse Fælled

Tillæg nr. 6, Boliger ved Ågerupvej i Vigersted

Tillæg nr. 5, Boliger i Nordrup – vest for Nordbakkeskolen

Tillæg nr. 4, Boliger ved Bredagervej og Humleorevej i Vigersted

Tillæg nr. 3, Jordbrugsparceller i Skee

Tillæg nr. 2, Afskærende ledning Gyrstinge –Benløse mm.

Tillæg nr. 1, Boliger i den nordlige del af Sneslev – Sneslev Idræstsplads

Sidst opdateret

09.10.2019