Du er her

SSP-samarbejde i Ringsted Kommune

Information om det formaliserede samarbejdet mellem Socialforvaltningen, Skolerne og Politiet

Formålet med SSP samarbejdet i Ringsted Kommune er at formalisere samarbejdet mellem Socialforvaltningen, Skolerne samt Politiet, hvor samarbejdet har til formål at skabe og støtte initiativer, der hjælper børn og unge. Dette skal opnås igennem en helhedsorienteret indsats med inddragelse af familien, hvor det enkelte barn eller den unge er i centrum for løsningen. I Ringsted Kommune er der nedsat et team på 4 SSP-konsulenter, der har til formål at koordinere og udføre forebyggende arbejde, samt sikre et samarbejde med relevante aktører.

 

Samarbejdet har til formål at skabe og støtte initiativer, der hjælper børn og unge ved, at

 • SSP samarbejdet skal være med til at sikre, at børn og unge får en god opvækst i Ringsted Kommune.

 • SSP samarbejdet skal skabe og anvende, samt vedligeholde en samordnet forebyggelsesindsats, der forebygger mistrivsel, misbrug og kriminalitet.

 • SSP samarbejdet er en forebyggelsesindsats, der opfanger faresignaler, og hvor det er nødvendigt, videregiver dem til relevante samarbejdspartnere.

Værd at vide om SSP

 • Hvordan arbejder SSP?

  SSP arbejder på 3 niveauer:

  1. Den generelle indsats. 70 %
  2. Den specifikke indsats: 20 %
  3. Den individorienteret indsats: 10 %

  Ved videregivelse af oplysninger om enkeltpersoner iagttages bestemmelsen i Retsplejelovens § 115 b.

   

 • Hvad kan man bruge SSP til ?

  SSP i Ringsted kan benyttes til mangeartede opgaveløsninger. I nedenstående beskrives kort et udsnit af deres opgaver:

   

  SSP-konsulenterne arbejder i Ringsted på det generelle indsatsområde særligt med trivselsfremmende og forebyggende indsatser i skolen, som er en væsentlig faktor i forebyggelsen mod mistrivsel, misbrug og kriminalitet, hvor SSP igennem dialog og vidensdeling, er medskaber til at støtte op om børn og unges trivsel. Den generelle forebyggende indsats er tilrettelagt allerede fra 0. klasse og frem igennem børnenes skoleliv, med forældreinddragelse som en vigtig faktor.

   

  SSP tilbyder individuelle samtaler til børn, unge og familier med afsæt i Ringsted Kommunes Børne- og Ungepolitik med fokus på børn, unge og familier i centrum i eget liv, hvor ’vi skal være nysgerrige efter at forstå børn, unge og familiers perspektiver og ønsker og at møde alle med anerkendelse og respekt. Det er barnet og den unges situation og ønsker, der står centralt i bestræbelserne på at opnå meningsfulde indsatser’. En del af den individuelle støtte og rådgivning indeholder mægling, som har vist sig som en brugbar metode til voksne, børn og unge, der skal have hjælp til at løse deres konflikter. Det særlige ved mægling er, at konfliktløsningsmetoden er frivillig og fortrolig. Den går ud på, at en neutral tredjeperson, en mægler, hjælper parterne til selv at finde en løsning, som begge er tilfredse med.

   

  SSP varetager endvidere indsatsen med arbejdet på gadeplan. SSP skelner her mellem opsøgende og udegående arbejde. I Ringsted praktiseres udegående arbejde ved at være til stede, hvor de unge færdes, på en troværdig og tillidsfuld måde, så SSP-konsulenterne bliver accepteret, og de unge henvender sig til dem. Det opsøgende arbejde på gadeplan forgår ved at opsøge unge, som ud fra aktører omkring de unges liv, eller konsulenternes egne oplevelser og faglige vurderinger, har brug for støtte og hjælp til at indgå i positive og meningsfulde fællesskaber. SSP reagerer derudover på konkrete henvendelser fra virksomheder, foreninger eller borgere i Ringsted kommune. Endvidere indebærer gadearbejdet et særligt fokuspunkt på grupper af unges uhensigtsmæssige adfærd i det offentlige rum. SSP-konsulenterne deltager også ved en lang række særlige begivenheder i kommunen med synligt opsøgende arbejde.

 • Forebyggende indsatser

  Stk.1 Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen er, at eleverne tilegner sig indsigt i og forståelse af forskellige livsvilkår og værdier.

  Dette skal give indblik i hvilke faktorer, der medvirker til, at nogle børn og unge bliver kriminelle, og andre børn og unge bliver i stand til at selvstændigt og ansvarligt at vælge et godt liv.

  Stk.2 Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selværd og livsglæde.

  Undervisningen skal sørge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetance i samspil med andre.

  Stk.3 Undervisningen skal i en enhver henseende bidrage til, at eleverne styrker et normsæt og udvikler forudsætninger for, at de hver for sig og i fællesskab kan tage kritisk stilling og fremme ansvarlighed over for den enkeltes og de fælles problemstillinger.

   

 • Undervisning på skolerne

 • Kontakt SSP-konsulenterne

  SSP-konsulent
  Jonas Helgesen
  Kontor: 57627654
  tlf: 41380663
  E-mail: jhe@ringsted.dk

  SSP-Konsulent
  Søren Helmersen
  Kontor         57625756
  Mobil           25230405
  E-mail: shel@ringsted.dk

  SSP-Konsulent
  Rune Ohm
  kontor: 57625754
  Mobil: 25230402
  E-mail: ruoh@ringsted.dk

  SSP-konsulent
  Signe Geertsen
  Kontor: 57627654
  tlf: 20137716
  E-mail: silg@ringsted.dk

Kontakt: Ringsted Ungdomsskole

Korsevænget 14
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 76 50
 • Mandag08.15-15.00
 • Tirsdag08.15-15.00
 • Onsdag08.15-15.00
 • Torsdag08.15-15.00
 • Fredag08.15-14.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

15.06.2020