Du er her

Støtte til bil

Her finder du information om, hvordan du søger om støtte til bil, hvis du har et handicap og aktiviteter uden for hjemmet, hvor en bil er nødvendig.

Om støtte til bil

Du kan søge om:

 • Støtte til køb af billigst egnet bil i form af et rentefrit og delvist afdragsfrit lån
 • Tilskud til nødvendig særlig indretning af bil, for eksempel lift eller kørestolsbespænding
 • Støtte til afgiftsfritagelse/-nedsættelse
 • Tilskud til erhvervelse af kørekort

Vores målgruppe

Hvis du har en varigt nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør din mulighed for at komme rundt uden brug af bil, kan du ansøge om støtte til bil i Ringsted Kommune. Derudover skal du have aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Sådan får du hjælp

Du søger om støtte til bil på borger.dk.

Når du søger om støtte til bil, vil Ringsted Kommune vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at komme rundt til aktiviteter. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes på anden vis, for eksempel individuel handicapkørsel. Det kan være nødvendigt at indhente oplysninger fra din læge eller speciallæge.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Yderligere information

Ydelsen gives efter Lov om social service § 114. Loven opdateres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Du kan også læse mere om serviceniveauet i den PDF icon politisk vedtagne kvalitetsstandard.

Læs mere om støtte til biler:

 • Hvem kan få støtte til bil

  Bilen skal afhjælpe de problemer du kan have med at komme omkring, fordi du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Støtten skal medvirke til, at du kan have en så aktiv og selvstændig tilværelse som muligt, eller at du får mulighed for at opnå eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

 • Bil til forældre og plejeforældre

  Bil til forældre og plejeforældre

  Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap. Forældrene/plejeforældrene kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger. Derfor er det også barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for, om I kan få støtte til køb af en bil.

 • Udskiftning/genansøgning

  Der kan tidligst søges om udskiftning af bil, bevilget efter Servicelovens § 114 efter 6 år.

 • Hvad udgør støtten?

  Støtten bliver givet som et rentefrit lån.

  Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

  Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

 • Særlig indretning

  Du kan søge om særlig indretning, fx automatisk gear, specielt tilpasset sæde el. lign. selvom du ikke opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. Du kan enten søge om særlig indretning hvis du har krav om det i kørekortet eller hvis dine helbredsforhold taler for det. 

  Du skal være opmærksom på at hvis du søger om automatgear skal bilen være under et år gammel og bilen skal være indrettet med automatgear fra fabrikken.

 • Afgiftsfritagelse / nedsættelse

  Du kan søge om afgiftsfritagelse / nedsættelse af afgift, hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.

 • Tilskud til erhvervelse af kørekort

  Du kan søge om tilskud til erhvervelse af kørekort, hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.

 • Reparation

  Der kan ikke ydes støtte til reparation eller vedligeholdelse af selve bilen. Du kan søge om reparation af bevilget særlig indretning. Hvis den særlige indretning er fabriksmonteret, kan der ikke ydes støtte til reparation.

 • Parkeringskort for personer med handicap

  Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan købe et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere på et offentligt område i længere tid og flere steder, end andre bilister må. På private parkeringspladser, fx ved et indkøbscenter, gælder andre regler.

  Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Kortet skal ligge synligt i forruden på bilen.

  Ansøgning

  Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som du kan hente på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

  Du selv, samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan købe et parkeringskort.

  Gyldighed

  Et parkeringskortet er gyldigt i ti år, hvis din eller dit barns funktionsevne ikke forbedres væsentligt.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

13.07.2021