Du er her

Syns- og hørehjælpemidler

Her finder du information om, hvordan du søger om et syns- og hørehjælpemidler, hvis du har et handicap eller ikke længere kan klare dig selv i hverdagen.

Om syns- og hørehjælpemidler

Hvis du har et syns- eller hørehandicap, som medfører, at du ikke kan klare dig selv i hverdagen, kan du søge om hjælpemidler. Det kan for eksempel være teleslynge, talende ur eller lyslup.  Et hjælpemiddel skal være en væsentlig lettelse i din dagligdag.

Vores målgruppe

Hvis du har en varig nedsat funktionsevne, hvor der ikke er mulighed for at behandling vil øge din funktionsevne, kan du ansøge om hjælpemidler i Ringsted Kommune.

Sådan får du hjælp

Ringsted Kommune har leverandøraftale med CSU-Slagelse (Center for specialundervisning), der laver en udredning af dit behov for et syns- eller hørehjælpemiddel.

Du kan søge om syns- og hørehjælpemidler ved at henvende dig direkte til:
CSU-Slagelse
Rosenkildevej 88 B
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 57 60
CSU-slagelse@slagelse.dk

Yderligere information

Ydelsen gives efter Lov om social service § 112. Loven opdateres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.

Læs mere om syns- og hørehjælpemidler

 • Reparation og vedligeholdelse

  Du skal selv dække udgifter, der følger af brug af hjælpemidlet, for eksempel drift, rengøringsmidler og almindelig vedligeholdelse, herunder el-forbrug. Du er erstatningspligtig ved misligholdelse og uansvarligt brug.
  Har du behov for reparation af dit synshjælpemiddel, kan du kontakte CSU – Slagelse, se kontaktoplysninger ovenfor.
  Har du behov for reparation af dit høretekniske hjælpemiddel, kan du henvende dig til Myndighedsenheden, Team hjælpemidler.
   

 • Fritvalgsordning

  Med 'Fritvalgsordningen' kan du vælge et produkt fra en privat forhandler.
  Du kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, som kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe.

 • Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til Myndighedsenheden inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.
  Hvis Myndighedsenheden fastholder afgørelsen, sendes din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

14.07.2021