Du er her

Tilskud til opkvalificering

Her finder du information om, hvordan din virksomhed kan søge tilskud til opkvalificering, når du ansætter en ledig.

Du kan som virksomhed søge om tilskud til alle former for opkvalificering, herunder til uddannelses- og vejledningsforløb, når du ansætter en ledig i en ordinær stilling - Det vil sige i en stilling uden tilskud.

Formålet med tilskuddet til opkvalificering er at øge den lediges kompetencer, så vedkommende kan ansættes i et ordinært job.

Samtidig skal det øge mulighederne for, at den nyansatte kan fastholde ansættelsen. Det er en betingelse for at give tilskuddet, at opkvalificeringen ligger ud over den oplæring, som det forventes, at din virksomhed giver i form af fx. oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den pågældende virksomhed.

Tilskuddet kan ydes i forbindelse ansættelse af ledige borgere, der inden ansættelse modtager dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge eller førtidspension, samt  revalidender og nyuddannede personer med handicap. Der er for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere et krav om 12 måneders ledighed forud for ansættelsen, dog 6 måneder for personer som er under 30 år eller har særlig risiko for at blive langtidsledig. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere er kravet 6 måneders ledighed forud for ansættelsen. Der er for modtagere af sygedagpenge og førtidspension, samt revalidender og nyuddannede personer med handicap, ikke et krav til varighed af ledighed forud for ansættelse.

Det er også muligt, at opkvalificere ledige inden ansættelse, hvis de har en hensigtserklæring om ansættelse fra en arbejdsgiver indenfor et mangelområde. Dette kan ske med tilskud fra "Puljen til opkvalificering indenfor mangelområder".

Der skal fremlægges dokumentation for det ansøgte tilskud til opkvalificering, og din virksomhed skal ansøge om tilskuddet, før udgiften har været afholdt. Tilskuddet bevilliges altid ud fra en konkret vurdering fra Jobcentret.

Hvis du er interesseret i opkvalificering af ledige ved ansættelse, er du velkommen til at kontakte Jobcentret.

Kontakt: Jobcenter Ringsted

Jobcenter Ringsted
Nørregade 100
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 62 62
Dir.: 57 62 62 62
Fax: 57 62 64 99
  • Mandag11:00 - 15:00
  • Tirsdag11:00 - 15:00
  • Onsdag11:00 - 15:00
  • Torsdag11:00 - 15:00
  • Fredag11:00 - 13:00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

21.12.2018