Du er her

Tilsyn og kvalitetsstandarder

Her kan du finde tilsynsrapporter på social-, ældre- og sundhedsområdet og Ringsted Kommunes kvalitetsstandarder på voksenområdet.

Ringsted Kommune fører tilsyn med, om borgerne får den service, de har ret til i kraft af lovgivningen og de vedtagne serviceniveauer beskrevet i kvalitetsstandarderne. Alle tilsyn føres minimum en gang årligt.

I kvalitetsstandarderne kan du læse, hvilket service- og kvalitetsniveau, som du kan forvente, hvis du får hjælp fra Ringsted Kommune. Alle kvalitetsstandarder er politisk vedtaget.

I Ringsted Kommune er der:

Tilsyn på social-, ældre og sundhedsområdet – tilsynsrapporterne er udført af Socialtilsyn Øst, BDO, Styrelsen for Patientsikkerhed og Ringsted Kommune.

Kvalitetsstandarder for visiteret kørsel på voksenområdet - kvalitetsstandarderne definerer, i hvilket omfang du kan få hjælp til kørsel.,

Kvalitetsstandarder for voksenområdet - kvalitetsstandarderne definerer, hvilken hjælp du kan forvente og er berettiget til i forhold til loven.

 

Kontakt: Social- og Sundhedscenter

Social- og Sundhedscenter
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 80 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

18.06.2021