Du er her

Træning til demente

Har du en demenssygdom, og oplever du, at du ikke er i stand til at bevare din funktionsevne, klare daglige gøremål og aktiviteter, tilbyder Ringsted Kommune målrettet træning.

Om træningstilbud til demente

Formålet med målrettet træning til dig med demens er at hjælpe dig til at vedligeholde og bevare dine fysiske, psykiske og sociale evner. Træning har en positiv effekt på symptomer og følger ved demens som eksempelvis irritabilitet, depression, uro, rastløshed, nedsat søvnkvalitet og manglende initiativ til at være fysisk aktiv.

Vores målgruppe

Tilbuddet er til dig, der er diagnosticeret med en demenssygdom eller i forløb hos demenskoordinator og som er hjemmeboende.

Sådan foregår træningen

Træningen foregår i træningslokalerne på Knud Lavard Centeret. Træningsforløbet foregår primært på hold, men kan også foregå individuelt.
Træningsforløbet starter med en forundersøgelse, hvor du og terapeuten i fællesskab vurderer dit træningsbehov.
Træningsforløbet kan eksempelvis indeholde:

  • Fysisk træning, fx styrketræning, balancetræning og konditionstræning
  • Hukommelsesøvelser og socialt samvær
  • ”Dual-task øvelser”, det vil sige øvelser hvor fysiske og hukommelses-/hjernemæssige elementer kombineres
  • Instruktion og rådgivning i hvordan du holder dig aktiv og bevarer din fysiske funktionsevne.

Sådan får du hjælp

Hvis du ønsker at søge om træning, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til Myndighedsenheden.

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, kan du gøre det via e-boks. Det kan for eksempel være dit cpr.nr., oplysninger om dit helbred eller økonomiske forhold.

Faglighed

Træningen varetages at fysioterapeuter og træningsassistenter.

Yderligere information

Træning til borgere med demens bevilges efter Servicelovens § 86 stk. 2. Loven ændres løbende, og du kan altid finde den nyeste version på www.retsinformation.dk

Kontakt: Sundhed & Træning

Sundhed & Træning
Eksercerpladsen 1
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 83 80
  • Mandag07.30-15.00
  • Tirsdag07.30-15.00
  • Onsdag07.30-15.00
  • Torsdag07.30-15.00
  • Fredag07.30-15.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

06.05.2019