Du er her

Trivselsvurderinger

To gange om året gennemfører sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og lærere en trivselsvurdering af alle børn.

Ringsted Kommune har lavet en video om trivselsvurderinger af børn. Videoen kan ses på YouTube. Obs: Hvis du klikker på "Video: Trivselsvurderinger af børn", vil YouTube sætte en eller flere cookies på din computer. Læs mere om cookies.

Formålet er, at de voksne tidligt ser, hvis et barn begynder at mistrives. Det er efterfølgende vigtigt at skabe de nødvendige forandringer i barnets omgivelser. Målet er hurtigt at finde frem til, hvad forældre og professionelle i fællesskab kan gøre for, at barnet igen får en god, tryg og lærerig hverdag.

For at kunne vurdere børns trivsel systematisk og ud fra deres alder, er der udviklet seks trivselsvurderingsskemaer for børn i alderen 0-1 år, 1-3 år, 3-6 år, 6-10 år, 10-13 år og 13-16 år.

Forældreinformation Trivselsvurderinger af børn 0-1 år

Forældreinformation Trivselsvurderinger børn 1-16 år

Trivselsvurderinger

 • Trivselsvurderinger 0-1 årige

  Hvordan foregår det?

  Det er sundhedsplejersken, som kommer i dit hjem, der laver trivselsvurderingerne af dit barn og din familie under hvert besøg. Vurderingen bliver lavet ud fra en række punkter, som er baseret på viden og forskning i børns trivsel og tidlige udvikling. Vurderingsmaterialet kan ses ved at klikke på nedenstående.

  Hvad skal du gøre som forælder?

  Sundhedsplejersken vil være i dialog med dig om overvejelser i forhold til vurderingen, og du er til enhver tid velkommen til at stille spørgsmål om trivselsvurderingen til den sundhedsplejerske, der er tilknyttet jeres familie. Du inddrages, hvis sundhedsplejersken  i forbindelse med trivselsvurderingen er usikker på dit barns trivsel eller har bekymringer, som sundhedsplejersken  gerne vil drøfte med sundhedsplejerskekollegaer, egen læge, fysioterapeut eller lignende fagpersoner.

  Materiale

  Trivselsvurderingsredskaber

  Forældrebrev om Trivselsvurderinger 0-1 år

 • Trivselsvurderinger 1-3 år

  Hvordan foregår det?

  Pædagogerne, som er tæt på barnet i hverdagen, laver først en individuel vurdering af barnets trivsel. Vurderingen bliver lavet ud fra en række punkter, som er baseret på erfaring og forskning i børns trivsel, og som er fælles for alle medarbejdere i Ringsted Kommune (se nedenfor).

  Efterfølgende drøfter pædagogerne i fællesskab det enkelte barns trivsel, og de reflekterer samtidig over, hvordan udviklings- og læringsmiljøet kan udvikles for at skabe bedre forudsætninger for barnets trivsel. Herefter sætter de efter behov tiltag i værk for at skabe en bedre hverdag for barnet/børnegruppen.

  Hvad skal du gøre som forælder?

  Du bliver kontaktet, hvis pædagogerne i forbindelse med trivselsvurderingen er usikre på dit barns trivsel eller har bekymringer, som de gerne vil tale med dig om. Formålet er i givet fald, at de professionelle og du deler jeres viden om dit barn og dets situation for at finde frem til tiltag, som kan skabe positive forandringer i barnets hverdag.

  Hvis du ikke bliver kontaktet, betyder det, at pædagogerne vurderer, at dit barn trives fint.

  Du er under alle omstændigheder altid velkommen til at kontakte pædagogerne tæt på dit barn, hvis du har spørgsmål til dit barns trivsel eller hverdagen i daginstitutionen/skolen – eller hvis du gerne vil høre om pædagogerne/lærernes vurdering af dit barns trivsel.

  Materiale

  Trivselsvurderingredskaber 1-3 år

  Forældrebrev om Trivselsvurderinger

 • Trivselsvurderinger 3-6 år

  Hvordan foregår det?

  De pædagoger, som er tæt på barnet i hverdagen, laver først en individuel vurdering af barnets trivsel. Vurderingen bliver lavet ud fra en række punkter, som er baseret på erfaring og forskning i børns trivsel, og som er fælles for alle medarbejdere i Ringsted Kommune (se nedenfor).

  Efterfølgende drøfter pædagogerne i fællesskab det enkelte barns trivsel og de reflekterer over, hvordan udviklings- og læringsmiljøet kan udvikles for at skabe bedre forudsætninger for barnets trivsel. Herefter sætter de efter behov tiltag i værk for at skabe en bedre hverdag for barnet/børnegruppen.

  Hvad skal du gøre som forælder?

  Du bliver kontaktet, hvis de professionelle i forbindelse med trivselsvurderingen er usikre på dit barns trivsel eller har bekymringer, som de gerne vil tale med dig om. Formålet er i givet fald at de professionelle og du deler jeres viden om dit barn og dets situation for at finde frem til tiltag, som kan skabe positive forandringer i barnets hverdag.

  Hvis du ikke bliver kontaktet betyder det, at pædagogerne vurderer, at dit barn trives fint.

  Du er under alle omstændigheder altid velkommen til at kontakte pædagogerne tæt på dit barn, hvis du har spørgsmål til dit barns trivsel eller hverdagen i dagtilbuddet – eller hvis du gerne vil høre om pædagogernes vurdering af dit barns trivsel.

  Materiale

  Trivselsvurderingsredskab 3-6 år

  Forlældrebrev om trivselsvurderinger

 • Trivselsvurderinger 6-10 år

  Hvordan foregår det?

  Lærerne og pædagoger, som er tæt på barnet i hverdagen, laver først en individuel vurdering af barnets trivsel. Vurderingen bliver lavet ud fra en række punkter, som er baseret på erfaringer og forskning i børns trivsel, og som er fælles for alle medarbejdere i Ringsted Kommune (se nedenfor).

  Efterfølgende drøfter de professionelle i fællesskab det enkelte barns trivsel og de reflekterer over, hvordan udviklings- og læringsmiljøet kan udvikles for at skabe bedre forudsætninger for barnets trivsel. Herefter sætter de efter behov tiltag i værk for at skabe en bedre hverdag for barnet/børnegruppen.

  Hvad skal du gøre som forælder?

  Du bliver kontaktet, hvis lærerne og pædagogerne i forbindelse med trivselsvurderingen er usikre på dit barns trivsel eller har bekymringer, som de gerne vil tale med dig om. Formålet er i givet fald, at de professionelle og du deler jeres viden om dit barn og dets situation for at finde frem til tiltag, som kan skabe positive forandringer i barnets hverdag.

  Hvis du ikke bliver kontaktet betyder det, at lærerne og pædagogerne vurderer, at dit barn trives fint.

  Du er under alle omstændigheder altid velkommen til at kontakte lærerne og pædagogerne tæt på dit barn, hvis du har spørgsmål til dit barns trivsel eller hverdagen i skolen – eller hvis du gerne vil høre om de professionelles vurdering af dit barns trivsel.

  Materiale

  Trivselsvurderingsredskab 6-10 år

  Forældrebrev om trivselsvurderinger

 • Trivselsvurderinger 10-13 år

  Hvordan foregår det?

  Lærerne, som er tæt på barnet i hverdagen, laver først en individuel vurdering af barnets trivsel. Vurderingen bliver lavet ud fra en række punkter, som er baseret på gode erfaringer og forskning i børns trivsel, og som er fælles for alle medarbejdere i Ringsted Kommune (se nedenfor).

  Efterfølgende drøfter lærerne i fællesskab det enkelte barns trivsel og de reflekterer over, hvordan udviklings- og læringsmiljøet kan udvikles for at skabe bedre forudsætninger for barnets trivsel. Herefter sætter de efter behov tiltag i værk for at skabe en bedre hverdag for barnet/børnegruppen.

  Hvad skal du gøre som forælder?

  Du bliver kontaktet, hvis lærerne i forbindelse med trivselsvurderingen er usikre på dit barns trivsel eller har bekymringer, som de gerne vil tale med dig om. Formålet er i givet fald at de professionelle og du deler jeres viden om dit barn og dets situation for at finde frem til tiltag, som kan skabe positive forandringer i barnets hverdag.

  Hvis du ikke bliver kontaktet betyder det, at lærerne vurderer, at dit barn trives fint.

  Du er under alle omstændigheder altid velkommen til at kontakte dit barns lærere, hvis du har spørgsmål til dit barns trivsel eller hverdagen i skolen – eller hvis du gerne vil høre om lærernes vurdering af dit barns trivsel.

  Materiale

  Trivselsvurderingsredskab 10-13 år

  Forældrebrev om trivselsvurderinger

 • Trivselsvurderinger 13-16 år

  Hvordan foregår det?

  Lærerne, som er tæt på barnet i hverdagen, laver først en individuel vurdering af barnets trivsel. Vurderingen bliver lavet ud fra en række punkter, som er baseret på gode erfaringer og forskning i børns trivsel, og som er fælles for alle medarbejdere i Ringsted Kommune (se nedenfor).

  Efterfølgende drøfter lærerne i fællesskab det enkelte barns trivsel og de reflekterer over, hvordan udviklings- og læringsmiljøet kan udvikles for at skabe bedre forudsætninger for barnets trivsel. Herefter sætter de efter behov tiltag i værk for at skabe en bedre hverdag for barnet/børnegruppen.

  Hvad skal du gøre som forælder?

  Du bliver kontaktet, hvis lærerne i forbindelse med trivselsvurderingen er usikre på dit barns trivsel eller har bekymringer, som de gerne vil tale med dig om. Formålet er i givet fald at lærerne og du deler jeres viden om dit barn og dets situation for at finde frem til tiltag, som kan skabe positive forandringer i barnets hverdag.

  Hvis du ikke bliver kontaktet betyder det, at lærerne vurderer, at dit barn trives fint.

  Du er under alle omstændigheder altid velkommen til at kontakte dit barns lærere, hvis du har spørgsmål til dit barns trivsel eller hverdagen i skolen – eller hvis du gerne vil høre om lærernes vurdering af dit barns trivsel.

  Materiale

  Trivselsvurderingsredskab 13-16 år

  Forældrebrev om trivselsvurderinger

Kontakt: Børnecenter

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 00
 • Mandag10.00-15.00
 • Tirsdag10.00-15.00
 • Onsdag10.00-15.00
 • Torsdag10.00-15.00
 • Fredag10.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

09.09.2021