Du er her

Tværfaglige møder

Når samarbejdet mellem jer, sundhedstjenesten, dagtilbud eller skole ikke er tilstrækkeligt til at opnå en positiv udvikling, inviterer vi til et tværfagligt møde.

Ved et sådant møde deltager I, evt. jeres barn (afhængig af alder og situation), de voksne tæt på jeres barn sammen med andre fagpersoner fx en psykolog, en faglig konsulent, en sundhedsplejerske eller en socialrådgiver. Jeres fælles kendskab og de forskellige fagligheder kan hjælpe med at finde frem til gode løsninger og tiltag, der virker i hverdagen.

Udviklingsmodellen sætter en fælles og systematisk ramme for disse tværfaglige møder, hvad enten møderne foregår i Sundhedstjenesten, et dagtilbud, på en skole eller i Børne- og Familierådgivningen.

En mødeleder hjælper med at sikre en frugtbar dialog og et godt samarbejde, som bygger på ressourcer hos både jeres barn og i omgivelserne. Der sættes fokus på at finde frem til, hvad der skal til for at vende en uhensigtsmæssig udvikling hos dit barn. De tværfaglige møders formål er, at finde nye perspektiver og tiltag, som igen kan skabe en god, tryg og lærerig hverdag for dit barn. På mødet aftales hvordan, og hvornår tiltagene evalueres.

Alle tværfaglige møder har først og fremmest det formål at finde frem til nye tiltag i hele barnets hverdag, som fører til konkrete positive forandringer for børn i udfordringer og deres familier.

Tværfaglige møder

 • Det kommer der ud af tværfaglige møder

  • At barn og forældre oplever, at udfordringer bliver taget alvorligt, men også at ressourcer hos barnet og i omgivelserne kommer frem. Det er ressourcerne, vi skal bygge forandringerne på
  • At både professionelle og forældre får hjælp til at se nye muligheder for at forandre og styrke barnets udviklingsmiljø i hverdagen
  • At der på mødet lyttes til forskellige perspektiver og input med henblik på at finde frem til tiltag, som giver mening for både barnet, forældre og professionelle
  • At der til slut aftales tiltag, som deltagerne tror på kan skabe konkrete forandringer til gavn for barn og forældre
  • At forældre og professionelle i et samarbejde påtager sig opgaven med at skabe de nødvendige forandringer i barnets hverdag, så barnet igen trives, udvikler sig og lærer

  Tværfaglige møder afvikles som udgangspunkt med forældredeltagelse. Afholdes tværfaglige møder uden forældre fx for at uddybe en pædagogisk handleplan eller for at koordinere de professionelle indsatser orienteres forældrene.

 • Sådan foregår et tværfagligt møde

  Sundhedstjenesten, dagtilbuddet eller skolen kontakter forældre og inviterer herefter til et tværfagligt møde, som afholdes inden for en møderamme, hvor medarbejdere og forældre kommer hele vejen rundt om barnets hverdag. Forældre og medarbejdere vurderer i fællesskab, om det er hensigtsmæssigt, at barnet deltager i mødet, ellers indhentes og inddrages barnets perspektiv. Det afklares også, om der er andre personer i barnets/familiens netværk, forældrene kunne ønske at have med til mødet.

  Efter et tværfagligt møde forventes det, at medarbejdere og forældre gennemfører de aftalte tiltag, som skal understøtte en bedre hverdag for barnet i dagtilbud, skole, i fritiden og hjemme. Der aftales desuden, hvornår der inviteres til et nyt møde. Her drøfter deltagerne, hvordan det er gået, og om barnets situation har ændret sig positivt, eller der er behov for nye eller justerede tiltag.

Kontakt: Børnecenter

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 00
 • Mandag10.00-15.00
 • Tirsdag10.00-15.00
 • Onsdag10.00-15.00
 • Torsdag10.00-15.00
 • Fredag10.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

04.05.2021