Du er her

Udviklingsmodellen generelt

Udviklingsmodellen er den konkrete udmøntning af Ringsted Kommunes Børne- og Unge politik.

Udviklingsmodellen er den ramme, alle medarbejdere, der arbejder med børn og unge fra 0-16 år, er forpligtede til at arbejde inden for i hverdagen.

Målet for alle indsatser er:

 • At alle børn og unge udvikler sig, trives og er i læringsprogression ud fra deres egne forudsætninger, muligheder og behov både socialt, fagligt og personligt
 • At flere børn og unge udvikler sig og trives i deres familier og i inkluderende læringsmiljøer, så tæt på et almindeligt miljø, som muligt

I Ringsted Kommune arbejder vi på at understøtte alle børns trivsel, udvikling og læring i inkluderende læringsmiljøer. Det handler om at styrke deres udviklings- og læringsmiljøer i hverdagen, så børn og forældre oplever, at børnene har en god, tryg og lærerig hverdag. Vi følger børnenes udvikling tæt gennem faglige test og systematiske faglige vurderinger samt gennem trivselsvurderinger to gange årligt.

Vi lægger samtidig vægt på at kunne handle hurtigt og relevant, hvis vi oplever, at børn er på vej i udfordringer eller allerede er i vanskeligheder. Her rettes fokus på hele barnets hverdag og alle de voksne, som er tæt på barnet, for at finde frem til, hvad de voksne kan gøre anderledes eller mere af for at børnene igen kommer i trivsel og positiv udvikling.

For at de professionelle voksne kan lykkes med at bringe børn i vanskeligheder i en positiv udvikling fagligt, socialt og personligt, lytter vi til børn og forældre. Barnets perspektiver og forældrenes viden om barnets situation, ressourcer og udfordringer er afgørende for, at vi i et samarbejde kan lykkes med opgaven. Derfor vil sundhedsplejersker, dagplejer, pædagoger og lærere spørge ind til og prøve at forstå, hvordan barn og forældre opfatter hverdagen og eventuelle udfordringer. Der inviteres til et samarbejde, der sætter fokus på at ændre de forhold i barnets omgivelser både derhjemme, i dagtilbuddet eller skolen, som kan føre til mistrivsel eller ringe udvikling. Samtidig med at de voksne er undersøgende, arbejder de professionelle på at støtte barnets udvikling, trivsel og læring i det fællesskab, som barnet er en del af.

Hvis samarbejdet mellem jer, dagtilbud eller skole ikke er tilstrækkeligt til at opnå en positiv udvikling, inviterer vi til et tværfagligt møde.

Læs mere om Trivselsvurderinger

Læs mere om Tværfaglige møder

Udviklingsmodellen

 • Et fælles værdigrundlag

  Grundlaget for udviklingsmodellen er, at børn er aktive sociale væsener, som udvikler sig i samspil med deres omgivelser. Når vi i Ringsted Kommune gerne vil styrke børns trivsel, udvikling og læring handler det derfor i høj grad om at styrke deres udviklings- og læringsmiljøer i hverdagen. Når der er tale om børn i udfordringer handler det også om at rette fokus på hele barnets hverdag og de voksne, som er tæt på barnet.

  For at forstå om vi lykkes, lytter vi altid til børnene. Forældrenes viden om deres barns situation og forudsætninger er også central både i hverdagen, og når der opstår udfordringer i et barns hverdag. Derfor forsøger sundhedsplejersker, pædagoger og lærere altid  at forstå, hvordan barnet og forældrene opfatter hverdagen og eventuelle udfordrende situationer. Børn og forældre skal ikke blot inddrages og høres men være aktive og ligeværdige deltagere, der bidrager til at skabe nødvendige forandringer.

  Hvis et barn har udfordringer, vil vi løse dem så tidligt, hurtigt og så lokalt som muligt. Derfor skal sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og lærere, som er tæt på børnene i hverdagen, have mulighed for løbende at udvikle deres praksis gennem kollegialt samarbejde, faglig sparring og kompetenceudvikling. Også når andre fagpersoner, fx psykologer eller socialrådgivere involveres, har medarbejderne tæt på børnene i hverdagen stadig et afgørende ansvar for det enkelte barns trivsel. Børnene er ’vores’ fælles børn.

 • To årlige trivselsvurderinger

  I Ringsted mener vi, at trivsel er nøglen til børns udvikling og læring, og derfor er trivsel allerede i fokus i det daglige arbejde i vores dagtilbud og skoler. Med udviklingsmodellen udvider vi indsatsen, så det enkelte barns trivsel fremover vurderes systematisk to gange årligt fra det bliver født til det er fyldt 16 år. Sundhedsplejersker, pædagoger og lærere tager hånd om enhver tvivl og ethvert tegn på begyndende mistrivsel og finder sammen med forældre og barn ud af, hvad der skal til for, at barnet kan trives.  

 • En fælles udviklingsmetode for alle faggrupper

  De faglige aktiviteter og udviklings- og læringsmiljøet i børnenes hverdag hviler på sundhedsplejerskerne, pædagogerne og lærernes faglighed og samarbejde. Udviklingsmodellen rummer en fælles udviklingsmetode, som bidrager til, at medarbejderne inddrager den bedste nye viden og erfaringer, når de udvikler aktiviteterne og udvikler udviklings- og læringsmiljøet. Udviklingsmetoden giver også de professionelle en fælles systematik til at udvikle den faglige indsats, når børn og børnegrupper er i udfordringer. Børn og forældre skal mærke, at de professionelle arbejder efter de samme ideer både i det daglige, og når børn befinder sig i udfordringer.

 • Fælles fremgangsmåde for tværfaglige møder

  Udviklingsmodellen sætter en fælles og systematisk ramme for møder mellem forældre og professionelle, hvad enten de foregår i sundhedsplejen, et dagtilbud, på en skole eller i Børne- og Familierådgivningen. En fælles forpligtende mødeguide til lederne hjælper med at sikre en konstruktiv dialog, som bygger på ressourcer hos både barnet og i barnets omgivelser. Møderne leder til nye perspektiver og tiltag, som kan skabe en god, tryg og lærerig hverdag for barnet.

Kontakt: Børnecenter

Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 62 00
 • Mandag10.00-15.00
 • Tirsdag10.00-15.00
 • Onsdag10.00-15.00
 • Torsdag10.00-15.00
 • Fredag10.00-13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

12.07.2021