Du er her

Vi cykler i Ringsted

Vi cykler i Ringsted vil med 11 delprojekter have fokus på, hvordan flere kan bruge cyklen som transportmiddel, motion og leg i deres hverdag.

Byrådet besluttede d. 9. marts 2020 at udmønte forebyggelsespuljen på et tværgående cykelprojekt, som skal forløbe til og med 2021.

Formålet er at gøre brugen af cyklen attraktivt igennem viden, kunnen og tilgængelighed. Med projektet skal Ringsted kendes som en by, hvor cykling er for alle, og hvor det er nemt at vælge cyklen som transportmiddel.

Projektet er et tværgående projekt, hvor institutioner og indsatser koordineres og gennemføres på tværs med en tværgående projektleder.

Projektet indeholder 11 delprojekter med hver sin målgruppe, formål og fokus, så der er fokus på cykling fra de små børn i vuggestuen/dagplejen til de ældre på plejecentrene, medarbejdere i Ringsted kommune samt flere målgrupper.

Hop på cyklen for ”Vi cykler i Ringsted”.

Vi cykler i Ringsted

 • Lån en el-cykel af kommunen

  Der indkøbes fire el-cykler, som kan lejes i gratis i en periode.

  Formålet er at få flere til at vælge cyklen i stedet for at tage bilen. Desuden kan el-cyklen bruges til at få borgere til at cykle i fællesskab med andre samt opnå tryghed i at cykle.

 • Kortlægning af cykelruter omkring centrum

  På baggrund af interview med borgerne er der forslag om kortlægning af cykelruter ved centrum, eksempelvis mærkning af en rute fra stationen til Ringsted Outlet.

  Kortlægningen af cykelruter vil så vidt det er muligt, ske i samarbejde med lokale frivillige og foreninger.

 • Cykellegeinstruktører i daginstitutioner og skoler

  Projektet skal igennem cykellege gøre børn og unge mere sikre på cyklen, så flere på sigt vælger
  cyklen i stedet for bilen.

  I projektet uddannes en række udvalgte personaler til at være cykellegeinstruktører. Det kan eksempelvis være pædagoger eller lærere. Cykellegeinstruktører planlægger lege, som træner deltagernes cykelfærdigheder i eksempelvis afstands- og fartbedømmelse. Formålet med cykellegene er at gøre deltagerne mere trafiksikre.

  Børnehaverne vil som en del af projektet deltage i kampagnen ”Vi kan cykle”. Kampagnen løber
  hvert år i maj måned.

 • Cykelskole

  Projektet er et underprojekt af projektet "uddannelse af cykellegeinstruktører", hvor også forældre inddrages og undervises i cykelregler for børn.

 • Alle børn cykler! Også i Ringsted

  Deltagelse i Cyklistforbundets cykelkampagne. Formålet er at få flere børn til at cykle til og fra skole. Budgettet er afsat til en præmie til den klasse, der cykler mest.

  I Cyklistforbundets kampagne, er det kun eleverne, der tæller med i klassens samlede antal cykeldage. I dette oplæg er
  tanken, at hvis eleverne cykler selv, så tæller det for én cykeldag, men cykler man sammen med en forælder, tæller det dobbelt.

  Formålet med projektet, og med at inddrage forældrene, er at øge kendskabet og trygheden ved ”cykelvejen” til og fra skole, og at det derigennem efterfølgende vil være nemmere at vælge at cykle i skole.

 • Cykling for livet og for jobparathed

  Med dette delprojekt udvides målgruppen til også at være for borgere tilknyttet Arbejdsmarkedscenteret.

  Formålet er at styrke hverdagscyklingen for borgere, der er tilknyttet Arbejdsmarkedscenteret, og derigennem styrke deres mentale og fysisk sundhed.

 • Cykling som integration

  Formålet er at tilbyde borgere tilknyttet kommunens integrationsteam et kursus i cykling og cykelregler, så cyklen bliver et kendt og muligt transportmiddel.

 • Rullende dagpleje

  Dagplejeforældre får mulighed for at låne en el-ladcykel i en afgrænset periode til enten at hente op til fire børn af gangen i børnenes hjem hver morgen og/eller bruge cyklen til at køre ture med børnene i løbet af perioden.

 • Cyklen som transportmiddel for ansatte i Ringsted Kommune

  At medarbejdere i stabene i højere grad vælger at cykle til møder/arrangementer på kommunens øvrige arbejdspladser frem for at køre i bil.

  Formålet er at undersøge, hvilke muligheder der er for at stille cykler til rådighed for medarbejderne i arbejdstiden.

 • Cykling for ældre

  At udvikle et netværk og/eller en frivillig indsats, der skal understøtte, at borgere over 60 år (primær målgruppe) og borgere over 50 år (sekundær målgruppe) finder ind i et egnet cykelfællesskab og fastholder cyklekompetencer gennem livet.

 • Cykling på plejecentre

  Formålet med projektet er at give beboerne på plejecentrene mulighed for at komme ud i naturen og bylivet via cyklen samt at deltage i eventuelle cykelevents.

Sidst opdateret

18.06.2020