Du er her

Vi cykler i Ringsted

Vi cykler i Ringsted vil med 11 delprojekter have fokus på, hvordan flere kan bruge cyklen som transportmiddel, motion og leg i deres hverdag.

Byrådet besluttede d. 9. marts 2020 at udmønte forebyggelsespuljen på et tværgående cykelprojekt, som skal forløbe til og med 2021.

Formålet er at gøre brugen af cyklen attraktivt igennem viden, kunnen og tilgængelighed. Med projektet skal Ringsted kendes som en by, hvor cykling er for alle, og hvor det er nemt at vælge cyklen som transportmiddel.

Projektet er et tværgående projekt, hvor institutioner og indsatser koordineres og gennemføres på tværs med en tværgående projektleder.

Projektet indeholder 11 delprojekter med hver sin målgruppe, formål og fokus, så der er fokus på cykling fra de små børn i vuggestuen/dagplejen til de ældre på plejecentrene, medarbejdere i Ringsted kommune samt flere målgrupper.

Hop på cyklen for ”Vi cykler i Ringsted”.

Vi cykler i Ringsted

 • Lån en elcykel af kommunen

  Der er indkøbt fire elcykler, som kan lånes i 12 dage.

  Projektet kører i første omgang år 2021 med, herefter bliver det evalueret og det bliver besluttet om det skal fortsætte.

  Formålet er at få flere til at vælge cyklen i stedet for at tage bilen. Desuden kan elcyklen bruges til at få borgere til at cykle i fællesskab med andre samt opnå tryghed i at cykle.

  Du kan læse meget mere om hvordan du låner en elcykel her:

  Lån en elcykel af Ringsted Kommune.

 • Kortlægning af cykelruter omkring centrum

  Der er optegnet 6 nye cykelruter i samarbejde med frivillige. Cykelruterne ses nedenfor. Skiltene er sat op. Fortsæt med at cykle lige ud, til du får ny information om at dreje.

  Kort over cykelruter i Ringsted Kommune

 • Cykellegeinstruktører i daginstitutioner og skoler

  Projektet blev gennemført med uddannelse af cykellegeinstruktører fra 23 dagtilbud og otte sfo’er i august 2020, og efterfølgende iværksættelse af cykellege i de enkelte institutioner, herunder deltagelse i Cyklistforbundets kampagne for dagtilbud ”Vi kan Cykle!”, i september 2020. Projektet er afsluttet i 2020 og er overgået til drift til lokale tovholdere i Børne- og Skolecentret.

  Billede af cyklende børn

  Cykelbane kan bookes og afhentes på Byskovskolen afd. Benløse. Skriv en mail til bya@ringsted.dk 

  PDF icon Opstillings- og brugsvejledning for cykelbanen

 • Cykelskole

  Projektet er et underprojekt af projektet "uddannelse af cykellegeinstruktører", hvor også forældre inddrages og undervises i cykelregler for børn.

  Projektet er gennemført med lokale corona-venlige løsninger i de enkelte dagtilbud og sfo’er i september 2020 ifm. de øvrige initiativer omkring cykellege og kampagnedeltagelse. Større forældrearrangementer med børnene som instruktører kunne desværre ikke lykkes, men i stedet er forældre blevet inddraget og undervist ifm. med afhentning, der er blevet udarbejdet skriftlige materialer, lavet billedformidling og fortalt historier via nyhedsbreve, opslag, presse og sociale medier. Projektet blev dermed afsluttet i 2020 og er overgået til drift til lokale tovholdere i Børne- og Skolecentret.

  Cykelbane kan bookes og afhentes på Byskovskolen afd. Benløse. Skriv en mail til bya@ringsted.dk 

  PDF icon Opstillings- og brugsvejledning for cykelbanen

 • Alle børn cykler! Også i Ringsted

  Projektet er gennemført med deltagelse af 936 skolebørn, fordelt på 47 klasser, i Cyklistforbundets kampagne ”Alle Børn Cykler” i kampagneugerne 37 og 38 støttet op af cykellege i alle sfo’er samme uger. For at booste initiativ og medejerskab er der i 2020 og 2021 indgået aftale med Dansk Cyklistforbund om kommune-partnerskab på kampagnen. Projektet blev dermed afsluttet i 2020 er overgået til drift til lokale tovholdere i Børne- og Skolecentret.

  Cykelbane kan bookes og afhentes på Byskovskolen afd. Benløse. Skriv en mail til bya@ringsted.dk 

  PDF icon Opstillings- og brugsvejledning for cykelbanen

 • Cykling for livet og for jobparathed

  OBS! Projektet er forsinket pga. Covid-19.

  Projektets fysiske base har været lukket ned ca. 80 procent af projekt perioden. Projektet er påbegyndt og der er planlagt aktiviteter ind i 2022.

  Med dette delprojekt udvides målgruppen til også at være for borgere tilknyttet Arbejdsmarkedscenteret.

  Formålet er at styrke hverdagscyklingen for borgere, der er tilknyttet Arbejdsmarkedscenteret, og derigennem styrke deres mentale og fysisk sundhed.

 • Cykling som integration

  Formålet er at tilbyde kvindelige borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som godt kunne tænke sig at lære at cykle eller blive bedre til det. De modtager et gratis kursus i cykling og cykelregler, så cyklen bliver et kendt og muligt transportmiddel.

  Kurset forløber fra september 2021 til december 2021 og der evalueres på øget selvtillid, større motivation, mere mod samt mere energi, bedre helbred og mere tid i hverdagen.

 • Rullende dagpleje

  Dagplejen har valgt at indkøbe fem el-ladcykler, dels finansieret af projektet, dels af dagplejens budget.

  Der er udnævnt fem Cykeldagplejere (to havde selv el-ladcykler), som så småt er startet med at køre ture rundt i området. Desuden vil de syv dagplejere i løbet af foråret få forskellige børnecykler (løbecykler, trehjulede, tohjulede og løbehjul), sådan at børnene også selv bliver gode til at mestre cyklingens kunst.

  De syv dagplejere inspirerer løbende hinanden til gode udflugtsmål.

 • Cyklen som transportmiddel for ansatte i Ringsted Kommune

  At medarbejdere i Ringsted i højere grad vælger at cykle til møder på kommunens øvrige arbejdspladser frem for at køre i bil.

  Formålet er at undersøge, hvilke muligheder der er for at stille cykler til rådighed for medarbejderne i arbejdstiden.

  Der vil også i 2020 og 2021 være et øget fokus på at deltage i Cyklistforbundets kampagne ”Vi cykler til arbejde” gennem arbejdsmiljøgrupperne.

  Billede af Vi cykler til arbejde plakat

 • Cykling for ældre

  Cykelfællesskaber 50 +. Er du interesseret i at komme i bedre form? Mangler du en fritidsaktivitet? Eller er du interesseret i at opbygge et fællesskab. Så har foreningerne i Ringsted flere muligheder på to hjul.

  Se mere om: PDF icon Cykelfællesskaber 50+

 • Cykling på plejecentre

  Formålet med projektet er at give beboerne på plejecentrene mulighed for at komme ud i naturen og bylivet via cyklen samt at deltage i eventuelle cykelevents.

  Projektet er udsat pga. COVID-19

Sidst opdateret

18.10.2021